Η ελληνική αγορά υπολείπεται σε απόδοση των υπολοίπων ευρωπαϊκών και της αμερικάνικης, όπως υποστήριξε ο Πρόεδρος και Ιδρυτής του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, Καθηγητής Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς Νικόλαος Δ. Φίλιππας, σε συνέντευξή του στο Capital TV την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2009.

 1 Read more
Στις αρνητικές αποδόσεις που παρουσιάζουν τα διεθνή χρηματιστήρια το Σεπτέμβριο κάθε έτους αναφέρθηκε ο Πρόεδρος και Ιδρυτής του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, Καθηγητής Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς Νικόλαος Δ. Φίλιππας, σε συνέντευξή του στο Capital TV την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2009.

 1 Read more

Η συμπεριφορά της αγέλης είναι εντονότερη σε ανοδικές παρά σε πτωτικές περιόδους της χρηματιστηριακής αγοράς τονίζει ο Νικόλαος Δ. Φίλιππας, παραθέτοντας παράλληλα μια επιστημονική ερμηνεία για τη φούσκα του 1999.

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες η Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική (Behavioral Finance) εξετάζει πώς η ατομική και κοινωνική ψυχολογία επηρεάζει τις επενδυτικές επιλογές και κατ’ επέκταση τη συμπεριφορά των χρηματοοικονομικών αγορών.

 2 Read more

Η παρούσα κρίση φέρνει στο προσκήνιο μια σειρά παραγνωρισμένα ρίσκα, όπως αυτό του κινδύνου της ρευστότητας και του κόστους ρευστοποίησης. Τι σημαίνει, πώς λειτουργεί και πώς επηρεάζει την ελληνική αγορά. Γράφει ο Νικόλαος Δ. Φίλιππας.

Η πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση ανέδειξε την ύπαρξη μιας σειράς κινδύνων οι οποίοι, ενώ προϋπήρχαν επί σειρά ετών, είχαν θεωρηθεί ήσσονος σημασίας. Ένας από αυτούς τους κινδύνους, ο οποίος αναδείχθηκε και έγινε πιο έντονος κατά τη διάρκεια της παρούσας κρίσης, είναι ο κίνδυνος ρευστότητας (liquidity risk).

 1 Read more

Η πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση κλόνισε δικαιολογημένα την εμπιστοσύνη των επενδυτών στους μετοχικούς τίτλους. Οι επενδυτές πλέον προτιμούν να τοποθετούν τα κεφάλαιά τους σε υψηλότοκες προθεσμιακές καταθέσεις. Όμως σε τέτοιες καταστάσεις πλήρους απαξίωσης των εισηγμένων επιχειρήσεων κρύβονται οι πραγματικές επενδυτικές ευκαιρίες. Μάλιστα έχουν αναπτυχθεί διάφορες στρατηγικές τις οποίες κάποιος μπορεί να ακολουθήσει ώστε να εκμεταλλευτεί τέτοιες χρηματιστηριακές κρίσεις.

 1 Read more

Η δυσκολία στην ανάγνωση ωραιοποιημένων αποτελεσμάτων και η παραποίηση λογιστικών καταστάσεων μεταφέρουν πλούτο από τους μικροεπενδυτές στους μεγαλομετόχους. Γράφει ο Νικόλαος Δ. Φίλιππας.

Η εμπιστοσύνη στην ακριβοδίκαιη αποτύπωση των λογιστικών καταστάσεων συμβάλλει καθοριστικά στην διαφάνεια και στην δίκαιη αποτίμηση των μετοχικών τίτλων. Αντίθετα, η λανθασμένη αποτύπωση της χρηματοοικονομικής θέσης και ως εκ τούτου της απόδοσης της επιχείρησης έχει σοβαρές κοινωνικές επιπτώσεις, καθώς μεταφέρει πλούτο από τους μικροεπενδυτές στους μεγαλομετόχους.

Τα πολύπλοκα λογιστικά πρότυπα καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη την κατανόηση της χρηματοοικονομικής κατάστασης και ως εκ τούτου τη λειτουργική επίδοση των εταιρειών. Οι επενδυτές επί πολλά χρόνια συνήθιζαν να εμπιστεύονται τους ορκωτούς ελεγκτές και τους χρηματοοικονομικούς αναλυτές για την ερμηνεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και τον σχολιασμό της υγιούς ή όχι οικονομικής θέσης των εισηγμένων εταιρειών.

 2 Read more