Η Ομάδα των Επτά (G7), η οποία δημιουργήθηκε το 1975, αποτελεί ένα ανώτατου επιπέδου διακυβερνητικό πολιτικό φόρουμ στο οποίο συμμετέχουν οι ηγέτες του Καναδά, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Τα μέλη της ομάδας ήταν οι μεγαλύτερες προηγμένες οικονομίες στον κόσμο και παράλληλα οι πλουσιότερες φιλελεύθερες δημοκρατίες.

 8 Read more

Τελικά, τι είναι πιο σημαντικό για έναν πολίτη; Η πορεία ενός ψυχρού αριθμού όπως είναι το κατά κεφαλήν προϊόν ή το κατά κεφαλήν εισόδημα με τα τόσα μειονεκτήματα που παρουσιάζουν, ή μια ολιστική προσέγγιση της ποιότητας ζωής των πολιτών που θα περιλαμβάνει μια σειρά από παράγοντες, τόσο ποσοτικούς όπως είναι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, όσο και άλλους ποιοτικούς, όπως είναι η κοινωνική στήριξη, το προσδόκιμο ζωής, το περιβάλλον, η ελευθερία για τον καθορισμό των επιλογών στην προσωπική ζωή των πολιτών, η αξιοκρατία και η αντίληψη τους σχετικά με την διαφθορά;

 8 Read more

Τελικά, τι είναι πιο σημαντικό για έναν πολίτη; Απλά ένας ψυχρός αριθμός, όπως είναι το κατά κεφαλήν προϊόν ή εισόδημα με τα τόσα μειονεκτήματα, ή μια ολιστική προσέγγιση που περιλαμβάνει μια σειρά από παράγοντες, τόσο ποσοτικούς όπως το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. όσο και άλλους πιο ποιοτικούς όπως είναι η κοινωνική στήριξη, το προσδόκιμο ζωής, η ελευθερία για τον καθορισμό των επιλογών στην προσωπική ζωή των πολιτών, η γενναιοδωρία και οι αντιλήψεις σχετικά με την διαφθορά;

Παρά την δυσκολία ποσοτικοποίησης των ποιοτικών αυτών μεταβλητών, πληθώρα αξιόπιστων διεθνών οργανισμών προσφέρουν τις επιστημονικές τους προσεγγίσεις. Ίσως η πιο σημαντική από αυτές, είναι η προσέγγιση που αναπτύσσεται στην Παγκόσμια Έκθεση Ευτυχίας (World Happiness Report).

 5 Read more

Το ακρωνύμιο FAANGM αναφέρεται στις μετοχές των 6 κυρίαρχων Αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών Facebook (Meta Platforms, FB), Amazon (AMZN), Apple (AAPL), Netflix (NFLX), Google (Alphabet, GOOG) και Microsoft (MSFT).

Το ακρωνύμιο αναφέρθηκε για πρώτη φορά ως FANG από τον Jim Cramer, παρουσιαστή του τηλεοπτικού δικτύου CNBC το 2013, ενώ το 2017 προστέθηκε η μετοχή της Apple μετασχηματίζοντας το ακρωνύμιο σε FAANG.

Έπειτα από διάφορες συζητήσεις στους επενδυτικούς κύκλους και στα μέσα ενημέρωσης, προστέθηκε στο ακρωνύμιο το γράμμα Μ από την μετοχή της Microsoft, διαμορφώνοντας το ακρωνύμιο στο τελικό FAANGM.

 12 Read more

Έχοντας ήδη δημοσιεύσει συγκριτικά στοιχεία για την πορεία του Α.Ε.Π. της Ελλάδας σε σχέση με αυτό της Πορτογαλίας καθώς και κάποιων επιλεγμένων χωρών του πρώην Ανατολικού Μπλοκ (Σλοβακία, Εσθονία), το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού δημοσιεύει σήμερα, για λόγους ολοκλήρωσης των συγκρίσεων, τις συγκρίσεις της διαχρονικής πορείας του κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. της Ελλάδας βάσει ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης με 11 συνολικά ευρωπαϊκές χώρες, σε κάποιες από τις οποίες παρατηρούμε πως η Ελλάδα βρίσκεται πια σε σημαντικά χαμηλότερο επίπεδο.

 10 Read more

Μετά από την ιδιαίτερα υψηλή μεταβλητότητα που χαρακτήρισε το 2020 λόγω της πανδημίας, η πλειοψηφία των περιουσιακών στοιχείων – ιδιαίτερα των πιο επικίνδυνων – κινήθηκε εντυπωσιακά για το 2021.

Το Bitcoin αναδείχθηκε πρωταθλητής των επενδύσεων με την εντυπωσιακή απόδοση του 59.8%, ενώ στις επόμενες θέσεις κατατάχθηκαν το πετρέλαιο με 56.4% και ο δείκτης εμπορευμάτων S&P GSCI με 37.1%, καθώς οι τιμές των αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων αυξήθηκαν σημαντικά.

 9 Read more