Οι 7 Βασικές Έννοιες: Αποταμιεύω

Αποταμιεύω

Ως αποταμίευση, χαρακτηρίζεται εκείνο το τμήμα του διαθέσιμου εισοδήματος, το οποίο επιλέγουμε να μην καταναλώσουμε σήμερα, αλλά να το κρατήσουμε για το μέλλον.

Οι άνθρωποι πρέπει να αποταμιεύουν για την ασφάλειά τους, για την αντιμετώπιση διαφόρων αναπάντεχων γεγονότων που ενδέχεται να συμβούν στο μέλλον και για να είναι σε θέση να εκμεταλλευτούν πιθανές επενδυτικές και άλλες ευκαιρίες, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης.

Το εισόδημα, οι στόχοι μας, η διάρκεια αποταμίευσης στην πορεία της ζωής μας, το ύψος των επιτοκίων και του πληθωρισμού, η οικονομική και πολιτική σταθερότητα και συμπεριφορικοί παράγοντες όπως ο αυτοέλεγχος, η πειθαρχία, η υπευθυνότητα και ο σεβασμός προς τον εαυτό μας και τα παιδιά μας, αποτελούν μερικούς από τους παράγοντες που επηρεάζουν το επίπεδο των αποταμιεύσεών μας, τόσο σε μικροοικονομικό όσο και σε μακροοικονομικό επίπεδο.

Σύμφωνα με τους θεωρητικούς του χρηματοοικονομικού σχεδιασμού, το “άριστο” επίπεδο αποταμίευσης κυμαίνεται μεταξύ 10-15% του εισοδήματός μας.

Ρωτήστε μας!

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με το Ινστιτούτο και τις πρωτοβουλίες του, τις δυνατότητες υποστήριξης και συνεργασίας.