Κερδίζω

Το εισόδημα για τους περισσότερους ανθρώπους καθορίζεται από τις απολαβές του επαγγέλματός τους όπως αυτές προσδιορίζονται από την απόδοσή τους, την αγορά εργασίας, και του θεσμικού πλαισίου το οποίο διαφοροποιείται από χώρα σε χώρα.

Οι άνθρωποι μπορούν να αυξήσουν το εισόδημα τους, να ανέλθουν στην ιεραρχία μιας επιχείρησης και να διεκδικήσουν καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας, διευρύνοντας τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Το εισόδημα μπορεί επίσης να προκύψει από μη εξαρτημένη εργασία, δηλαδή από την επιχειρηματική δραστηριότητα ενός ατόμου.

Τέλος, εισόδημα μπορεί επίσης να αποκτηθεί και μέσω του πλούτου που ενδεχομένως προέρχεται από κάποια κληρονομιά, από προσωπικές αποταμιεύσεις αλλά και από αποδοτικές επενδύσεις που έχουμε πραγματοποιήσει στην πορεία της ζωής μας, όπως οικόπεδα, σπίτια, μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια κ.ά., λαμβάνοντας τη μορφή τόκων, ενοικίων, μερισμάτων και κεφαλαιουχικών κερδών.

Ρωτήστε μας!

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με το Ινστιτούτο και τις πρωτοβουλίες του, τις δυνατότητες υποστήριξης και συνεργασίας.