Ο κύκλος του χρήματος

Οι 7 Βασικές Έννοιες σχετικά με τον Χρηματοοικονομικό Αλφαβητισμό

Κερδίζω

Το εισόδημα για τους περισσότερους ανθρώπους καθορίζεται από τις απολαβές του επαγγέλματός τους όπως αυτές προσδιορίζονται από την απόδοσή τους, την αγορά εργασίας και του θεσμικού πλαισίου το οποίο διαφοροποιείται από χώρα σε χώρα.
περισσότερα

Αποταμιεύω

Ως αποταμίευση, χαρακτηρίζεται εκείνο το τμήμα του διαθέσιμου εισοδήματος, το οποίο επιλέγουμε να μην καταναλώσουμε σήμερα, αλλά να το κρατήσουμε για το μέλλον.
περισσότερα
Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού - ο κύκλος του χρήματος

Δανείζομαι

Ο δανεισμός είναι μία διαδικασία που επιτρέπει στους ανθρώπους να αγοράσουν και να χρησιμοποιήσουν αγαθά και υπηρεσίες σήμερα, ενώ δεν θα ήταν σε θέση να το πράξουν λόγω έλλειψης χρημάτων, πληρώνοντας για αυτά στο μέλλον με το ανάλογο επιπρόσθετο κόστος (τόκος).
περισσότερα

Καταναλώνω

Τα άτομα καταναλώνουν αγαθά και υπηρεσίες για να ικανοποιούν τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους. Επειδή συνήθως το διαθέσιμο εισόδημα είναι περιορισμένο, η πλειοψηφία των ανθρώπων δεν είναι σε θέση να αγοράσουν όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες που επιθυμούν να αποκτήσουν και να καταναλώσουν.
περισσότερα

Ασφαλίζομαι

Οι άνθρωποι έχουν πλέον επιλογές για να προστατευθούν από ενδεχόμενους κινδύνους διαφόρων μορφών που μπορεί να αντιμετωπίσουν στη ζωή τους, οι οποίοι μπορούν να επιφέρουν σοβαρές χρηματοοικονομικές και ψυχολογικές συνέπειες στους ίδιους και την οικογένειά τους.
περισσότερα

Επενδύω

Η επένδυση είναι εκείνο το τμήμα του συνολικού διαθέσιμου εισοδήματός μας, το οποίο επιλέγουμε να αξιοποιήσουμε με σκοπό την αύξηση του εισοδήματος ή του πλούτου μας στο μέλλον, αναβάλλοντας μέρος της τρέχουσας κατανάλωσης.
περισσότερα

Δωρίζω

Σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από μεγάλες κοινωνικές και εισοδηματικές ανισότητες, ακόμα και μέσα στα ίδια τα κράτη, πράξεις ουσιαστικής κοινωνικής αλληλεγγύης που ανταποκρίνονται στις πρόσκαιρες ή στις μόνιμες αδυναμίες των συνανθρώπων μας, αναδεικνύουν τις αξίες της αλληλεγγύης και του ανθρωπισμού.
περισσότερα

Ρωτήστε μας!

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με το Ινστιτούτο και τις πρωτοβουλίες του, τις δυνατότητες υποστήριξης και συνεργασίας.