Το πεδίο της Τεχνητής Νοημοσύνης διευρύνεται ταχύτατα. Πολυάριθμοι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι κάτι νέο, καθώς οι ερευνητές καταδύονταν στην ιδέα από τη δεκαετία του 1950. Αυτό που έχει αλλάξει είναι η υπολογιστική ισχύς που διαθέτουμε στις ημέρες μας. Πριν από πενήντα χρόνια, οι επιστήμονες θα χρειάζονταν τεράστιους σε μέγεθος υπολογιστές για να πραγματοποιήσουν ότι μπορούμε σήμερα να κάνουμε με πολύ μικρούς σε μέγεθος υπολογιστές. Η κατανόηση των εξελίξεων που αργά ή γρήγορα θα επηρεάσουν ολόκληρο τον κόσμο, αποτελεί μία περίπλοκη διαδικασία η οποία θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από την κατανόηση των σχετικών εξειδικευμένων όρων. Θυμηθείτε αντίστοιχα πόσο δύσκολο ήταν να κατανοήσουμε το Διαδίκτυο και την λειτουργία του κατά τη δεκαετία του ’90. Ας δούμε λοιπόν μερικούς βασικούς όρους σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη:

 

  • Τεχνητή Νοημοσύνη

Ο όρος «τεχνητή νοημοσύνη» αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο πεδίο της πληροφορικής που επικεντρώνεται στη δημιουργία συστημάτων, ικανών να συλλέγουν δεδομένα και να λαμβάνουν αποφάσεις ή να επιλύουν προβλήματα. Με άλλα λόγια, η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) είναι ένας όρος για την προσομοίωση νοημοσύνης σε μηχανές. Οι μηχανές αυτές είναι προγραμματισμένες να «σκέπτονται» όπως ένας άνθρωπος και να μιμούνται τον τρόπο με τον οποίο ενεργεί. Το ιδανικό χαρακτηριστικό της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι η ικανότητά της να αναλαμβάνει δράσεις που μπορούν να επιτύχουν με αποτελεσματικό τρόπο έναν συγκεκριμένο στόχο. Ο όρος μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε μηχανή που παρουσιάζει χαρακτηριστικά που σχετίζονται με μάθηση και επίλυση προβλημάτων.

 

  • Robo-advisors

Οι σύμβουλοι ρομπότ (robo-advisors) αποτελούν ψηφιακές πλατφόρμες που παρέχουν αυτοματοποιημένες υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα υπηρεσίες σχετικές με τον χρηματοοικονομικό προγραμματισμό. Οι σύμβουλοι ρομπότ, οι οποίοι είναι μια κατηγορία οικονομικών συμβούλων, μπορούν να παρέχουν συμβουλές σε απευθείας σύνδεση, με μέτρια έως ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση, με βάση μαθηματικούς κανόνες ή αλγόριθμους. Για παράδειγμα ένας τυπικός σύμβουλος ρομπότ συλλέγει πληροφορίες σχετικά με την οικονομική κατάσταση και τους μελλοντικούς στόχους των ενδιαφερομένων μέσω μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας και στη συνέχεια χρησιμοποιεί τα δεδομένα για να προσφέρει συμβουλές (Investopedia).

Καθώς όμως οι ανάγκες των ανθρώπων μεταβάλλονται έντονα ανάλογα με το στάδιο του κύκλου ζωής στο οποίο βρίσκονται, οι συμβουλές αυτές θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις αλλαγές της ανθρώπινης συμπεριφοράς και να προσαρμόζονται στις νέες ανάγκες των ανθρώπων. Καθώς βρισκόμαστε στο αρχικό στάδιο μίας εντελώς καινούριας, δύσκολα κατανοητής αλλά και «δυσπρόσιτης» τεχνολογίας, θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί, αναγνωρίζοντας ότι τα εργαλεία αυτά δεν πρόκειται να αντικαταστήσουν την ανθρώπινη αλληλεπίδραση, αλλά ίσως αποτελέσουν ένα ακόμα εργαλείο στην προσέγγιση, ικανοποίηση και εξέλιξη των αναγκών των ανθρώπων.

 

  • Chatbot

Ένα chatbot είναι ένα πρόγραμμα σε υπολογιστή το οποίο προσομοιώνει την ανθρώπινη συζήτηση μέσω φωνητικών εντολών, γραπτού κειμένου ή και των δύο παράλληλα. Ένα chatbot έχει την ικανότητα να προσομοιώνει μια συνομιλία με έναν χρήστη στη φυσική γλώσσα μέσω εφαρμογών μηνυμάτων, ιστοσελίδων, εφαρμογών για κινητά ή μέσω τηλεφώνου.

Θεωρούνται σημαντικά καθώς είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους αλληλεπίδρασης μεταξύ ανθρώπων και μηχανών. Το chatbot είναι μια λειτουργία Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) που μπορεί να ενσωματωθεί και να χρησιμοποιηθεί μέσω οποιωνδήποτε σημαντικών εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων. Υπάρχουν σήμερα πολλοί συνώνυμοι όροι για το chatbot, συμπεριλαμβανομένων των «talkbot», «bot», «IM bot», ή την «οντότητα τεχνητής συνομιλίας» (artificial conversation entity) (Investopedia).

 

  • Αλγόριθμος

Το πιο σημαντικό μέρος της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι ο αλγόριθμος, δηλαδή οι μαθηματικοί τύποι και οι εντολές προγραμματισμού που ενημερώνουν έναν υπολογιστή σχετικά με τον τρόπο επίλυσης προβλημάτων με Τεχνητή Νοημοσύνη. Οι αλγόριθμοι είναι οι κανόνες που «διδάσκουν» στους υπολογιστές πώς να υπολογίζουν τα πράγματα από μόνοι τους.

 

  • Νευρωνικό Δίκτυο

Αυτό ο τύπος δικτύου είναι σχεδιασμένος κατά παρόμοιο τρόπο όπως το ανθρώπινο νευρικό σύστημα και ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Θα μπορούσαμε να πούμε πως χρησιμοποιεί στάδια μάθησης για να δώσει στην Τεχνητή Νοημοσύνη τη δυνατότητα να λύσει σύνθετα προβλήματα, χωρίζοντάς τα σε επίπεδα. Μόλις ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο, το νευρωνικό δίκτυο θα μεταβιβάσει τα ευρήματά του στο επόμενο επίπεδο, το οποίο θα προσπαθήσει να εξελίξει την διαδικασία ακόμα περισσότερο. Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται σε όλα τα επίπεδα ενός νευρωνικού δικτύου.

 

* Άρθρο του Δρ. Γεωργίου Μωράτη, Διδάκτορος και Μεταδιδακτορικού Ερευνητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστημονικού Συνεργάτη του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού.

Share this post on: