Άρθρα δημοσιευμένα στον τύπο

Μετά από την κατάρρευση του κομμουνισμού και μετά από 51 χρόνια, η Εσθονία απέκτησε την ανεξαρτησία της. Οι επιδόσεις της, σε μόλις 30 χρόνια, είναι κάτι περισσότερο από εντυπωσιακές.

 Like Read more

Μετά το πρώτο σοκ της πανδημίας, οι τιμές των μετοχών και οι αξίες των εισηγμένων εταιριών εκτοξεύτηκαν σε ολόκληρο τον κόσμο, πλην της Ελλάδας. Ο λόγος είναι κυρίως τα χαμηλά επιτόκια που οι Κεντρικές Τράπεζες παράλογα συντηρούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια.

 Like Read more

Ο «χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός» αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο στη ζωή τόσο του ατόμου όσο και της κοινωνίας. Πρώτος ο αθηναίος ιστορικός Ξενοφών περιέγραψε, μεθοδικά και συστηματικά, στην πραγματεία του ο «Οικονομικός», τη σημασία της γνώσης για τη διαχείριση ενός νοικοκυριού (οικονομική οικιακή διοίκηση).

 Like Read more

Το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού (Hellenic Financial Literacy Institute) ανακοίνωσε ότι από τις 2 Απριλίου του 2021 είναι συνδεδεμένο μέλος (affiliated member) του Διεθνούς Δικτύου Χρηματοοικονομικής Εκπαίδευσης του ΟΟΣΑ (INFE) μετά από σχετική αίτηση που κατέθεσε σε αυτό.

 Like Read more