Δημοσιευμένα στον τύπο

Το Πρόγραμμα @ξία του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού εντάχθηκε στο επίσημο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, έχοντας αποκτήσει σημαντική και πολυετή εμπειρία στην χρηματοοικονομική εκπαίδευση παιδιών και εφήβων με εκτεταμένη σειρά καινοτόμων δράσεων, δημιούργησε με την ευγενική χορηγία της Ένωσης Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΕΔΑΔΠ) το «Πρόγραμμα @ξία», μία πρωτοποριακή και εξειδικευμένη εκπαιδευτική πλατφόρμα (microsite) με σκοπό την καλλιέργεια της χρηματοοικονομικής γνώσης και την χρηματοοικονομική ενδυνάμωση παιδιών ηλικίας 9 έως 11 ετών.

 1 Read more

Η υπερβολική εκτύπωση χρήματος στις ΗΠΑ – αλλά και στην Ευρώπη, με μικρότερο όμως ρυθμό – σε συνδυασμό με την αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου και τα προβλήματα στις αλυσίδες παραγωγής εκτίναξε τον πληθωρισμό στο 6,2% με τα επιτόκια (United States Fed Funds Rate) να βρίσκονται μόλις στο 0,25%.

 2 Read more

Οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας στην παγκόσμια τουριστική βιομηχανία ήταν τελικά καταστροφικές. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (2021), οι αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας σε παγκόσμιο επίπεδο ήταν 11 φορές σφοδρότερες από τις αντίστοιχες που προκάλεσε η χρηματοπιστωτική κρίση το 2009.

Οι αριθμοί πραγματικά σοκάρουν! Ενώ το 2019 ο αριθμός των τουριστών έφθασε το 1,47 δισ., αριθμός που αποτελεί και ιστορικό υψηλό για την τουριστική βιομηχανία, το 2020 έκλεισε στα 381 εκατ. – πτώση 74% – επαναφέροντας τη βιομηχανία στα επίπεδα του 1989.

 2 Read more

Οι εκτιμήσεις για τις επόμενες δεκαετίες πραγματικά σοκάρουν. Σύμφωνα με την εταιρεία Stats Visual Archives (2019), ο πληθυσμός της χώρας μας αναμένεται να συρρικνωθεί το 2050 στα 9 εκατ. και το 2100 στα 6,6 εκατ.

Το 2100 φαίνεται αρκετά μακριά για μας. Δεν ισχύει το ίδιο όμως για τις μελλοντικές γενεές και σίγουρα για το έθνος μας. Ίσως η πιο σημαντική πρόκληση από αυτές που αντιμετωπίζει η χώρα μας είναι το δημογραφικό.

Ας συγκρίνουμε τον πληθυσμό της χώρας μας σε σχέση με αυτόν της Τουρκίας.

 3 Read more

Πώς διαμορφώνεται ο χάρτης των τραπεζικών καταθέσεων και της αποταμίευσης διεθνώς και ποια είναι η θέση της χώρας μας. Τα ποσοστά ως προς την ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο και τις εισοδηματικές κατηγορίες. Γράφει ο Γεώργιος Α. Πάνος.

Ο Οκτώβριος έχει κηρυχθεί παγκόσμια σαν ο μήνας της αποταμίευσης. Στην Ελλάδα, τα επίσημα δεδομένα για τις καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες σαν ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος στο Γράφημα 1 δείχνουν τη μεγάλη μείωση του 2010 και του 2014 από ποσοστά που ξεπερνούσαν το 100% το 2009 σε ποσοστά περί το 70% το 2017.

 4 Read more

Η αποταμίευση θα πρέπει να αποτελεί βασικό στοιχείο του προσωπικού χρηματοοικονομικού προγραμματισμού. Η αδυναμία να προβλέψουμε το μέλλον και η έκθεση σε κινδύνους. Γράφει ο Ελευθέριος Κ. Νικολάου.

Στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Αποταμίευσης, οι δράσεις ευαισθητοποίησης των πολιτών σχετικά με την ορθή διαχείριση των χρημάτων τους λαμβάνουν πολλές μορφές και αναδεικνύουν κάθε φορά και μία διαφορετική πτυχή της, αναλόγως βέβαια και με την ηλικιακή ομάδα ενδιαφέροντος.

 4 Read more