Οι 7 Βασικές Έννοιες: Δανείζομαι

Δανείζομαι

Ο δανεισμός είναι μία διαδικασία που επιτρέπει στους ανθρώπους να αγοράσουν και να χρησιμοποιήσουν αγαθά και υπηρεσίες σήμερα, ενώ δεν θα ήταν σε θέση να το πράξουν λόγω έλλειψης χρημάτων, πληρώνοντας για αυτά στο μέλλον με το ανάλογο επιπρόσθετο κόστος (τόκος). Δηλαδή να πληρώσουν σταδιακά στο μέλλον τόσο το κεφάλαιο που δανείστηκαν όσο και τον αντίστοιχο τόκο.

Σημαντικά θέματα στην περίπτωση του δανεισμού είναι ο σκοπός και οι λόγοι που οι άνθρωποι δανείζονται, οι οποίοι πρέπει πάντα να είναι συνετοί, το ύψος του κεφαλαίου που δανείζονται και η δυνατότητα που έχουν στο μέλλον να ανταποκριθούν σ’ αυτήν τη σοβαρή υποχρέωση που αναλαμβάνουν σήμερα. Οι δανειστές από την άλλη πλευρά (συνήθως οι τράπεζες) πρέπει να εγκρίνουν ή και να απορρίπτουν τις αιτήσεις δανείων, βάσει αξιολόγησης του παρελθοντικού πιστοληπτικού ιστορικού του δανειολήπτη, του σκοπού του δανείου, και της αναμενόμενης δυνατότητας αποπληρωμής του στο μέλλον.

Συνήθως, οι δανειολήπτες που χαρακτηρίζονται από υψηλότερο κίνδυνο χρεώνονται με υψηλότερα επιτόκια, πράγμα που γενικά αφορά τόσο στους ιδιώτες και στις επιχειρήσεις, όσο και στα κράτη. Στο σημείο αυτό, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ο υπερβολικός δανεισμός ενέχει σημαντικούς κινδύνους και αυξάνει τις πιθανότητες ολικής ή μερικής πτώχευσης ατόμων, οργανισμών ή κρατών.

Ρωτήστε μας!

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με το Ινστιτούτο και τις πρωτοβουλίες του, τις δυνατότητες υποστήριξης και συνεργασίας.