Τομείς Δραστηριοποίησης

Ενημέρωση - Έρευνα - Εκπαίδευση

Ενημέρωση

Οργάνωση εκδηλώσεων σε όλες τις βαθμίδες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, με έμφαση σε δράσεις για την ενίσχυση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού των μαθητών και των φοιτητών, και παρουσιάσεις αναφορικά με τον επαγγελματικό προσανατολισμό τους και τα επαγγέλματα του μέλλοντος.

Διοργάνωση του Financial Literacy Conference (κάθε Απρίλιο).

Διοργάνωση ομιλιών και εκδηλώσεων σε ολόκληρη τη χώρα, για όλες τις πληθυσμιακές ομάδες ενδιαφέροντος.

Εκπαίδευση

Διαφοροποιημένα εκπαιδευτικά σεμινάρια και workshops για παιδιά, ενήλικες και ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες (τόσο με φυσική παρουσία όσο και εξ αποστάσεως).

Σχεδιασμός και υλοποίηση εξειδικευμένων μαθησιακών προγραμμάτων σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τα οποία θα παρέχουν πιστοποιητικά παρακολούθησης και επιτυχούς ολοκλήρωσης.

Εξειδικευμένο περιεχόμενο

Άρθρα – White papers – Videos – Infographics – Calculators

Επιλεγμένοι επιστημονικοί συνεργάτες του Ινστιτούτου συγγράφουν πρωτότυπα άρθρα και εκπονούν επιστημονικές μελέτες. Παράλληλα επιλέγουμε σχετικά άρθρα από τη διεθνή βιβλιογραφία και επαγγελματικά περιοδικά τα οποία είτε μεταφράζονται και προσαρμόζονται στα ελληνικά, είτε αναρτώνται αυτούσια στην επιστημονική βιβλιοθήκη της Ιστοσελίδας.

Επιστημονική Έρευνα

Σχεδιασμός και υλοποίηση μίας Εθνικής Έρευνας Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού αλλά και επιμέρους στοχευμένων ερευνών σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες, και παρουσίαση αυτών σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια.

Αξιολόγηση και παροχή των αποτελεσμάτων και των συμπερασμάτων των παραπάνω ερευνών στα μέλη μας.

E – Newsletter

Διμηνιαίο ενημερωτικό e-newsletter για επίκαιρα θέματα και τρέχουσες εξελίξεις στο χώρο του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Βιβλία

Σταδιακή συγγραφή και έκδοση βιβλίων για όλες τις πληθυσμιακές ομάδες ενδιαφέροντος.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω βιβλία που έχουν ήδη εκδοθεί:

  • Αποταμιεύοντας για το μέλλον μας! (2015)
  • Προγραμματίζοντας για το μέλλον μας! (2017)
  • Πρακτικά του 1ου Συνεδρίου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού (2018)
  • Τα χρήματα δεν φυτρώνουν στα δέντρα! (2019)

Οι στόχοι μας

  • Να ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε την κοινωνία για την αξία της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης
  • Να συμβάλλουμε στη δημιουργία μιας εθνικής στρατηγικής για την καταπολέμηση του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού
  • Να εκπαιδεύσουμε τη νέα γενιά μας αλλά και τα πιο ευαίσθητα τμήματα της κοινωνίας, στις βασικές χρηματοοικονομικές έννοιες και πρακτικές οι οποίες θα βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους, ενδυναμώνοντάς τους ώστε να μπορούν να αποφύγουν διάφορα συμπεριφορικά και γνωστικά σφάλματα, τα οποία μπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ευημερία τους
  • Να δημιουργούμε υψηλής αξίας ενημερωτικό και εκπαιδευτικό περιεχόμενο, ειδικές εκδόσεις και εκπαιδευτικά «εργαλεία»
  • Να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε σχετικές έρευνες για τον Χρηματοοικονομικό Αλφαβητισμό στην χώρα μας και σε επιλεγμένες ομάδες πολιτών
  • Να συνεργαζόμαστε με αξιόπιστους φορείς και Πανεπιστήμια υψηλού κύρους και διεθνούς εμβέλειας, για την παραγωγή και προώθηση της επιστημονικής έρευνας

Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6944-286-743 και ενημερωθείτε για τις δράσεις μας.