Η αποταμίευση θα πρέπει να αποτελεί βασικό στοιχείο του προσωπικού χρηματοοικονομικού προγραμματισμού. Η αδυναμία να προβλέψουμε το μέλλον και η έκθεση σε κινδύνους. Γράφει ο Ελευθέριος Κ. Νικολάου.

Στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Αποταμίευσης, οι δράσεις ευαισθητοποίησης των πολιτών σχετικά με την ορθή διαχείριση των χρημάτων τους λαμβάνουν πολλές μορφές και αναδεικνύουν κάθε φορά και μία διαφορετική πτυχή της, αναλόγως βέβαια και με την ηλικιακή ομάδα ενδιαφέροντος.

 7 Read more

Η αποταμίευση είναι μια συνήθεια που απαιτεί χρόνο και δέσμευση, τόσο για την υιοθέτησή της όσο και για την εμφάνιση σημαντικών χειροπιαστών αποτελεσμάτων. Η παραδοχή αυτή αφορά όλες τις ηλικίες, όσο και αν διαφέρουν οι επιμέρους παράμετροι.

Κάθε χρόνο, μία ημέρα του Απριλίου ορίζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ως «Teach Your Children to Save Day», αποτελεί δηλαδή μία ημέρα πρωτοβουλίας μέσω της οποίας οι γονείς καλούνται να βοηθήσουν τα παιδιά τους να αποκτήσουν έξυπνες συνήθειες και δεξιότητες για τη διαχείριση των χρημάτων τους, από νεαρή ηλικία.

 7 Read more

Μια σειρά αποδεδειγμένα οφέλη της αποταμίευσης όπως η αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, η μείωση του άγχους, η ανεξαρτησία επιλογών, η προοπτική για επενδύσεις, αναδεικνύουν μια νέα στάση ζωής.

Η υγειονομική κρίση προσέθεσε νέες αβεβαιότητες στους πολίτες σε ολόκληρο τον κόσμο, οι οποίες με τη σειρά τους προστέθηκαν στις υφιστάμενες αβεβαιότητες που είχαν προκληθεί από τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2007/08, καθώς και από την κρίση χρέους στην Ευρωζώνη αλλά και σε ολόκληρο σχεδόν τον κόσμο.

 6 Read more

Το χρήμα δεν φέρνει την ευτυχία, αλλά η χρηματοοικονομική παιδεία σίγουρα μπορεί… Αυτό ενστερνίζονται πλέον όχι μόνο μεμονωμένες οντότητες, αλλά και οι στόχοι του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάκαμψης, το οποίο στις δράσεις του για τον χρηματοπιστωτικό τομέα που θα χρηματοδοτηθούν από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, περιλαμβάνει και τον χρηματοοικονομικό εγγραμματισμό.

Με την οδυνηρή εμπειρία της διαχρονικής υπερχρέωσης για την Ελλάδα και τους πολίτες της, αλλά και το νέο πολύπλοκο χρηματοοικονομικό περιβάλλον που διαμορφώνεται, ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός ανάγεται πλέον σε δεξιότητα επιβίωσης.

 3 Read more

Η σημασία της χρηματοοικονομικής ανεξαρτησίας και η ανάγκη για κάλυψη αναγκών σε έναν ασταθή και αβέβαιο κόσμο. Ποια είναι τα κρίσιμα στοιχεία που καθορίζουν την οικονομική συμπεριφορά. Η αξία της εκπαίδευσης. Γράφει ο Νικόλαος Δ. Φίλιππας.

Η αποταμίευση στις μέρες μας δεν είναι μια εύκολη υπόθεση αφού μια σειρά από οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς, ψυχολογικούς, αλλά και βιολογικούς παράγοντες ευνοούν την υπερκατανάλωση και την υπερχρέωση.

 4 Read more

Τι έδειξε η πανελλαδική μέτρηση του Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού των εφήβων. Η σύγκριση με άλλες χώρες που διεξήχθη η έρευνα. Γράφει η Δρ. Βασιλική Α. Τζώρα.

Μία από τις σημαντικότερες έρευνες μεγάλης κλίμακας σε ανήλικο πληθυσμό (μαθητές) με θέμα το «χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό» διενεργήθηκε από τον ΟΟΣΑ το 2012 (OECD, 2014b) το 2015 (OECD, 2017) και επαναλήφθηκε το 2018 (OECD, 2020).

Η έρευνα ήταν μέρος του προγράμματος του ΟΟΣΑ (Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη) για τη Διεθνή Αξιολόγηση Μαθητών Programme for International Student Assessment (PISA) και η συμμετοχή των χωρών/οικονομιών ήταν προαιρετική.

 2 Read more