Ο δυτικός τρόπος ζωής ο οποίος στηρίχθηκε τις τελευταίες δεκαετίες στον υπερδανεισμό και στην υπερκατανάλωση, έχει δημιουργήσει στους πολίτες της Δύσης σήμερα, σύγχυση, αυξημένες υποχρεώσεις και επιπρόσθετο άγχος, αφού τα κράτη ανέλαβαν το κόστος της χρηματοπιστωτικής κρίσης για την διάσωση των τραπεζικών συστημάτων τους περνώντας το στο δημόσιο χρέος, δηλαδή στους πολίτες.

 Like Read more
Ινστιτούτο Οικονομικού Αλφαβητισμού - Επιστημονικό Συμβούλιο

Συνέντευξη του Καθηγητή Γεώργιου Πάνου στο Βήμα.

Η τρέχουσα οικονομική κρίση έχει δημιουργήσει ενδιαφέρον για την καλύτερη κατανόηση της πιο υπεύθυνης και συνετής χρηματοοικονομικής συμπεριφοράς, τόσο σε ατομικό επίπεδο, π.χ. σε όρους αποταμίευσης και δανειοληψίας, όσο και σε εταιρικό και δημόσιο επίπεδο, π.χ. δημόσιες δαπάνες και διακρατικός δανεισμός.

 Like Read more
Πρύτανης κ. Άγγελος Κότιος - Ο Ρόλος του Πανεπιστημίου στη Διάχυση της Χρηματοοικονομικής Γνώσης στην Κοινωνία

Το ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα – Ρυθμίσεις για τα ευάλωτα νοικοκυριά, τις βιώσιμες επιχειρήσεις, τους στρατηγικούς κακοπληρωτές και τους συνεπείς πολίτες

 Like Read more

Οι πολίτες καλούνται να πάρουν καθημερινά χρηματοοικονομικές αποφάσεις αναφορικά με βραχυπρόθεσμα βασικά οικονομικά ζητήματα, όπως είναι η διαχείριση εσόδων – εξόδων, η πληρωμή των λογαριασμών ή η κάλυψη διαφόρων οφειλών αλλά και με μακροπρόθεσμα υψίστης σημασίας οικονομικά ζητήματα όπως το αποταμιευτικό τους πρόγραμμα, η πιθανή εκπαίδευση του παιδιού, ο συνταξιοδοτικός προγραμματισμός, ο δανεισμός και διάφορες επενδυτικές επιλογές.

 Like Read more