1. Τα Ψηφιακά Πορτοφόλια.

Οι σημαντικές εξελίξεις που έχουν λάβει χώρα στον τομέα των συναλλαγών και του εμπορίου, καθώς στις διαδικασίες πληρωμών έχουν δημιουργήσει υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας και ποιότητας.

 Like Read more

Η σημασία του κεφαλαίου έκτακτης ανάγκης

Ένας από τους ελάχιστους μελετητές των αγορών που προέβλεψε την κρίση του 2007 ήταν ο Λιβανέζος συγγραφέας , πρώην trader παραγώγων και Καθηγητής στο φημισμένο Πανεπιστήμιο του Stern της Νέας Υόρκης ,Nassim Nicholas Taleb.

 Like Read more

Σήμερα, το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας λόγω των πιεστικών προβλημάτων χρηματοδότησης και βιωσιμότητας χρήζει επειγόντως ριζικού εξορθολογισμού και μακροσκοπικών μεταρρυθμιστικών παρεμβάσεων.

 Like Read more

Η χρηματοοικονομική ένταξη (financial inclusion) αναδύεται πλέον ως ένα νέο πρότυπο ανάπτυξης μίας χώρας, αφού -υπό προϋποθέσεις- μπορεί να μειώσει  την φτώχεια και τις κοινωνικές ανισότητες και να συμβάλει καθοριστικά στην κοινωνική ενσωμάτωση των πιο ευάλωτων τμημάτων του πληθυσμού και ιδιαίτερα των μειονοτήτων.

 1 Read more
Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού - Επιστημονικοί Συνεργάτες - Γιώργος Μωράτης

Το πεδίο της Τεχνητής Νοημοσύνης διευρύνεται ταχύτατα. Πολυάριθμοι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι κάτι νέο, καθώς οι ερευνητές καταδύονταν στην ιδέα από τη δεκαετία του 1950. Αυτό που έχει αλλάξει είναι η υπολογιστική ισχύς που διαθέτουμε στις ημέρες μας.

 1 Read more