Το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού (Hellenic Financial Literacy Institute) ανακοίνωσε ότι από τις 2 Απριλίου του 2021 είναι συνδεδεμένο μέλος (affiliated member) του Διεθνούς Δικτύου Χρηματοοικονομικής Εκπαίδευσης του ΟΟΣΑ (INFE) μετά από σχετική αίτηση που κατέθεσε σε αυτό. Στο δίκτυο INFE συμμετέχουν ως πλήρη και τακτικά μέλη δημόσια ιδρύματα συμπεριλαμβανομένων Κεντρικών Τραπεζών, Υπουργείων Οικονομικών, Υπουργείων Παιδείας και Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς.

Στο ίδιο δίκτυο συμμετέχουν υψηλής ποιότητας μη κερδοσκοπικοί εξειδικευμένοι Οργανισμοί σε θέματα Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού ως συνδεδεμένα μέλη.

Οι εξειδικευμένοι Οργανισμοί που έχουν γίνει αποδεκτοί ως συνδεδεμένα μέλη μέχρι τώρα είναι μόλις 120 από ολόκληρο τον κόσμο και όπως αναφέρθηκε γίνονται δεκτοί μόνο μετά από την αξιολόγηση της σχετικής αίτησης. Ορισμένοι οργανισμοί που συμμετέχουν στο δίκτυο είναι το Global Financial Literacy Excellence Center (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής), η European Banking Federation (EBF), η European Banking & Financial Services Training Association A.i.s.b.l., Child and Youth Finance International, World Savings Banks Institute (WSBI), η γνωστή Aflatoun International, η World Federation of Investors και Financial Planning Standards Board (FPSB) και από την Ελλάδα μόνο η Ένωση Ελλήνων Τραπεζών.

Να σημειωθεί ότι το έργο του δικτύου αξιοποιείται τόσο από τις χώρες του G20, όσο και από τις 21 χώρες της APEC, οι οποίες αγκαλιάζουν τις δράσεις του, χρησιμοποιούν τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή του και υλοποιούν πολλές από τις προτάσεις του.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, “η αποδοχή του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού στο κορυφαίο δίκτυο Χρηματοοικονομικής Εκπαίδευσης του κόσμου αποτελεί μια παγκόσμια διάκριση του Ινστιτούτου και ανοίγει νέους δρόμους στα οράματα του ιδρυτή του Καθηγητή Νικολάου Φίλιππα και των παγκόσμια αναγνωρισμένων μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου”.

 Like

Tα μετοχικά α/κ που δεν πρόβλεψαν το 2020 την πτώση του Χρηματιστηρίου. Πώς διαμορφώνεται ο συνολικός κίνδυνος και ο συντελεστής beta με βάση τα ιστορικά στοιχεία. Γράφει ο Σόλωνας Ανδρονής.

 Like Read more
Νικόλαος Φίλιππας

Το χρήμα δεν φέρνει την ευτυχία, αλλά η χρηματοοικονομική παιδεία σίγουρα μπορεί… Αυτό ενστερνίζονται πλέον όχι μόνο μεμονωμένες οντότητες, αλλά και οι στόχοι του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάκαμψης, το οποίο στις δράσεις του για τον χρηματοπιστωτικό τομέα που θα χρηματοδοτηθούν από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, περιλαμβάνει και τον χρηματοοικονομικό εγγραμματισμό.

 Like Read more
Νικόλαος Φίλιππας

Η σημασία της χρηματοοικονομικής ανεξαρτησίας και η ανάγκη για κάλυψη αναγκών σε έναν ασταθή και αβέβαιο κόσμο. Ποια είναι τα κρίσιμα στοιχεία που καθορίζουν την οικονομική συμπεριφορά. Η αξία της εκπαίδευσης. Γράφει Ν. Φίλιππας.

 Like Read more

Τα δέκα καλύτερα μετοχικά Α/Κ εσωτερικού την προηγούμενη χρονιά. Ποια υπεραπέδωσαν και ποια εμφάνισαν χειρότερες επιδόσεις από το Γενικό Δείκτη. Γράφει ο Σ. Ανδρονής.

 Like Read more