Ταυτότητα του Ινστιτούτου

Αποστολή και κύριο μέλημά μας είναι η διάχυση της χρηματοοικονομικής γνώσης στις πιο ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, τόσο με παραδοσιακούς τρόπους και μέσα, όσο και με τη χρήση της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας.

δείτε περισσότερα

Τομείς Δραστηριοποίησης

Ομιλίες και εκδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα, πρωτότυπα άρθρα και επιστημονικές μελέτες, εξειδικευμένα μαθησιακά προγράμματα, συγγραφή και έκδοση βιβλίων, Εθνική Έρευνα Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, Financial Literacy Conference.

δείτε περισσότερα

Δράσεις του Ινστιτούτου

Περιηγηθείτε στις πραγματοποιηθείσες δράσεις του Ινστιτούτου και ενημερωθείτε για τις μελλοντικές.

δείτε περισσότερα

Ομάδες ενδιαφέροντος

Οι δράσεις του Ινστιτούτου εστιάζονται σε συγκεκριμένα τμήματα του πληθυσμού, όπως τη νέα μας γενιά, τους γονείς που μόλις απέκτησαν παιδιά, γυναίκες που βάσει διεθνών μελετών εμφανίζουν χαμηλότερα επίπεδα χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού αλλά και τους οικονομικούς μετανάστες που αντικειμενικά αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα προβλήματα ένταξης.

Παιδιά

Από μικρή ηλικία, τα παιδιά θα πρέπει σταδιακά να κατανοήσουν βασικές έννοιες όπως για παράδειγμα οι ανάγκες, οι επιθυμίες, τo χρήμα, η εργασία, η επιχειρηματικότητα, ο δανεισμός, ο προϋπολογισμός, η φιλανθρωπία και η αποταμίευση.

δείτε περισσότερα

Έφηβοι

Η προετοιμασία των εφήβων για μια επιτυχημένη και ευτυχισμένη ενήλικη ζωή, αφορά στη συνειδητοποίηση των δυνατοτήτων τους, στο κτίσιμο των κατάλληλων ικανοτήτων και γνώσεων καθώς επίσης και στην προστασία τους από μελλοντικά χρηματοοικονομικά και άλλα λάθη.

δείτε περισσότερα

Νέοι γονείς

Οι νέοι γονείς αλλά και όσοι προγραμματίζουν να δημιουργήσουν οικογένεια, θα πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνουν σωστές και υπεύθυνες αποφάσεις για το μέλλον της οικογένειάς τους.

δείτε περισσότερα

Γυναίκες

Σύμφωνα με τα ευρήματα διεθνών μελετών, τόσο στις αναπτυσσόμενες όσο και στις αναπτυγμένες χώρες, οι γυναίκες παρουσιάζουν χαμηλότερο επίπεδο χρηματοοικονομικών δεξιοτήτων και αλφαβητισμού.

δείτε περισσότερα

Συνταξιούχοι

Καθώς το προσδόκιμο ζωής αυξάνεται σταδιακά και όλοι οι άνθρωποι ζουν περισσότερο, θα πρέπει από νωρίς να έχουν εξασφαλίσει με τη συστηματική, μακροχρόνια αποταμίευση και τις κατάλληλες επενδύσεις, τη σχετική επάρκεια των εισοδημάτων τους για την τρίτη φάση της ζωής τους.

δείτε περισσότερα

Μετανάστες

Οι μετανάστες αποτελούν αναμφίβολα μια ιδιαίτερα ευάλωτη κοινωνική ομάδα. Ως εκ τούτου για την ομαλή ένταξή τους απαιτείται να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη χρηματοοικονομική τους εκπαίδευση από την πρώτη κιόλας στιγμή παρουσίας στη χώρα υποδοχής, με ειδική προσέγγιση και τα κατάλληλα γι’ αυτούς μέσα.

δείτε περισσότερα

Tι είναι ο Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός;

«Ο συνδυασμός συνειδητότητας, γνώσης, δεξιοτήτων, στάσεων και συμπεριφορών στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για τη λήψη σωστών χρηματοοικονομικών αποφάσεων, με απώτερο στόχο την επίτευξη της ατομικής χρηματοοικονομικής ευημερίας»

ΟΟΣΑ / Atkinson and Messy, 2012

Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού - ταυτότητα του ινστιτούτου
Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός

Ο κύκλος του χρήματος

Ανακαλύψτε τις 7 βασικές έννοιες του Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού.

Μέγας Χορηγός του Ινστιτούτου

Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α.

Χορηγοί του Ινστιτούτου

Μεγάλες εταιρίες και οργανισμοί υποστηρίζουν και συνεργάζονται με το Ινστιτούτο για την προώθηση της Χρηματοοικονομικής Γνώσης, για δράσεις που στοχεύουν ιδιαίτερα προς την νέα γενιά και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Υποστηρικτές του Ινστιτούτου

Μια μεγάλη κοινότητα ευαισθητοποιημένων πολιτών, οργανισμών, πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, θεσμικών φορέων και εταιριών, αγκαλιάζουν το όραμα του Ινστιτούτου για την διάχυση της Χρηματοοικονομικής Γνώσης στη χώρα μας, υποστηρίζοντας ενεργά και μεγεθύνοντας τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις μας.

Το πρώτο βιβλίο χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης στην Ευρώπη για παιδιά 10-12 ετών