Μια ιδιαίτερα σημαντική δράση που αφορά στην χρηματοοικονομική γνώση και στην χρηματοοικονομική ενδυνάμωση των παιδιών, ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού.

Πρόκειται για μια πρωτοποριακή σε παγκόσμιο επίπεδο εκπαιδευτική πλατφόρμα με όνομα @ξία και αντικείμενο την διάχυση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού στην χώρα, συγκεκριμένα σε παιδιά ηλικίας 9 με 11 ετών.

Πολύτιμος υποστηρικτής και χορηγός της δράσης αυτής υπήρξε ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός ΕΕΔΑΔΠ και υλοποιήθηκε χάρις τις ενέργειες του Προέδρου της, κυρίου Αναστάσιου Πανούση.

Ο Καθηγητής Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Πρόεδρος του Ινστιτούτου κ. Νικόλαος Δ. Φίλιππας δήλωσε για τη συνεργασία με την ΕΕΔΑΔΠ: «Η δημιουργία ενός εξειδικευμένου ιστότοπου (microsite) αποκλειστικά για παιδιά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ήταν ένας από τους στρατηγικούς στόχους του Ινστιτούτου. Με την συνεργασία αυτή και την πολύτιμη συμβολή της ΕΕΔΑΔΠ, ο στόχος αυτός υλοποιήθηκε σε σύντομο χρόνο, παρέχοντας σημαντικές χρηματοοικονομικές γνώσεις σε όλα τα παιδιά της χώρας μας χωρίς κανένα απολύτως κόστος. Η νέα δράση του Ινστιτούτου για την χρηματοοικονομική εκπαίδευση και ενδυνάμωση των παιδιών θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην δημιουργία μιας νέας γενιάς χρηματοοικονομικά ενημερωμένων πολιτών».

Το πρόγραμμα χρηματοοικονομικής ενδυνάμωσης και γνώσης για τα παιδιά πήρε την ονομασία @ξία και μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού· συγκεκριμένα στον σύνδεσμο Πρόγραμμα @ξία.

Το πρόγραμμα @ξία είναι η αρχή ενός ταξιδιού γνώσης για τα παιδιά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο θα συνοδευτεί από διαγωνισμούς, επισκέψεις σε δημοτικά σχολεία και πολλές ακόμα δράσεις-έκπληξη!

Share this post on: