Τα ενημερωμένα παιδιά του σήμερα θα είναι οι υπεύθυνοι πολίτες του αύριο!

Σε έναν κόσμο που κατακλύζεται από υπερπληροφόρηση, ασύνδετες πληροφορίες και fake news, η διαύγεια της σκέψης αποτελεί δύναμη. Η παραπάνω παραδοχή βρίσκει ιδιαίτερη εφαρμογή στον χρηματοοικονομικό τομέα, στον οποίο οι αποφάσεις μας επηρεάζουν σοβαρά την ποιότητα της ζωής μας.

Για τον λόγο αυτό, δημιουργήσαμε ένα πρωτοποριακό και εξειδικευμένο microsite με σκοπό την καλλιέργεια της χρηματοοικονομικής γνώσης και την χρηματοοικονομική ενδυνάμωση των μαθητών. Η χρηματοοικονομική γνώση αποτελεί απαραίτητη δεξιότητα των νέων για τον 21ο αιώνα.

Ο μετασχηματισμός που συντελείται στην παγκόσμια οικονομία, η εγχώρια και παγκόσμια υπερχρέωση καθώς και η πολύχρονη κρίση που βιώνει η χώρα μας, απαιτούν άμεση μεταφορά πόρων, γνώσεων και δεξιοτήτων στην νέα γενιά.
Η δημιουργία ενός μοναδικού ιστότοπου (microsite) αποκλειστικά για τα παιδιά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ήταν ένας από τους στρατηγικούς στόχους του Ινστιτούτου. Με την συνεργασία και την πολύτιμη συμβολή της ΕΕΔΑΔΠ, ο στόχος αυτός υλοποιήθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα, παρέχοντας μοναδικές χρηματοοικονομικές γνώσεις σε εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά της χώρας μας χωρίς κανένα απολύτως κόστος.
Η νέα δράση του Ινστιτούτου για την χρηματοοικονομική εκπαίδευση και ενδυνάμωση των παιδιών θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην δημιουργία μιας νέας γενιάς χρηματοοικονομικά ενημερωμένων πολιτών μακριά από την άγνοια και τον λαϊκισμό.

Νικόλαος Δ. Φίλιππας
Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Πειραιώς
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πρόεδρος & Ιδρυτής του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού (Hellenic Financial Literacy Institute – HFLI)

Η προαγωγή της χρηματοοικονομικής γνώσης στα παιδιά και στους νέους είναι σημαντική για τη μελλοντική ευημερία τόσο των ίδιων όσο και της ελληνικής κοινωνίας ευρύτερα. Σε έναν κόσμο ραγδαίων αλλαγών και στο χρηματοπιστωτικό τομέα, με καταλύτη τις τεχνολογικές εξελίξεις, είναι κρίσιμο να μπορούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες, και κατεξοχήν η νέα γενιά, να κατανοήσουν τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που αναδύονται στη νέα πολύπλοκη ψηφιακή πραγματικότητα. Για την πρόληψη της υπερχρέωσης και της υπερβολικής αύξησης του ιδιωτικού χρέους, απαιτείται η κατοχή βασικών γνώσεων για τον τρόπο λειτουργίας της οικονομίας και των χρηματοοικονομικών συναλλαγών.
Η εξοικείωση των παιδιών με τις θεμελιώδεις οικονομικές έννοιες μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά προς αυτή την κατεύθυνση. Με το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης μακροχρόνιου ορίζοντα που υιοθετεί η Ένωση με αντικείμενο τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό, προσδοκά να συνεισφέρει στο μέτρο που της αναλογεί σε αυτή την προσπάθεια.

Τάσος Πανούσης
Αντιπρόεδρος ΔΣ ΕΕΔΑΔΠ

Θεματικές Ενότητες

Το εξειδικευμένο microsite @ξία περιλαμβάνει 12 μοναδικές θεματικές ενότητες από τις οποίες οι πρώτες εννέα αφορούν σε ένα ευρύ φάσμα θεωρητικών χρηματοοικονομικών γνώσεων.

Στην ενότητα 10 θα βρείτε ένα χρήσιμο λεξιλόγιο χρηματοοικονομικών όρων, ενώ στην ενότητα 11 υπάρχουν πρωτότυπες χρηματοοικονομικές ασκήσεις και ειδικά σταυρόλεξα για καθεμία από τις πρώτες 9 ενότητες.

Τέλος, στην ενότητα 12 υπάρχουν διασκεδαστικά παιχνίδια και ψευδαισθήσεις (illusions), τα οποία θα εμπλουτίζονται συνεχώς.

Τα παιδιά μπορούν να μελετήσουν μόνα τους, αλλά κυρίως μπορούν να μελετούν μαζί με τους γονείς ή τους δασκάλους τους.

Μείνετε συντονισμένοι καθώς σύντομα θα υπάρξουν διαγωνισμοί με πολλά δώρα και άλλες εκπλήξεις!

ΕΕΔΑΔΠ - Ενότητα 1 - Το χρήμα και η ιστορία του+
1. Το χρήμα και η ιστορία του
Χρήμα (money) λέμε οποιοδήποτε μέσο πληρωμών το οποίο είναι αναγνωρισμένο και αποδεκτό από πολλούς ανθρώπους…

 

δείτε περισσότερα

ενότητα 2+
2. Έξυπνες αγοραστικές επιλογές
Κατανάλωση (spending) ονομάζεται η αγορά και η χρήση αγαθών και υπηρεσιών όπως τρόφιμα, παιχνίδια, αναψυκτικά, σοκολάτες, smartphones και μεταξύ άλλων υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας….

δείτε περισσότερα

+
3. Διαφορές αναγκών και επιθυμιών
Οι άνθρωποι εργάζονται και τα χρήματα που βγάζουν τα χρησιμοποιούν για να αγοράσουν πράγματα που χρειάζονται (ανάγκες), αλλά και πράγματα που θέλουν να αποκτήσουν (επιθυμίες)…

δείτε περισσότερα

+
4. Βάζοντας στόχους μέσω της αποταμίευσης
Οι άνθρωποι εργάζονται για να κερδίσουν χρήματα και να κάνουν τη ζωή τους καλύτερη, καλύπτοντας τις βασικές τους ανάγκες και ικανοποιώντας πολλές από τις επιθυμίες τους…

δείτε περισσότερα

+
5. Δημιουργώντας έναν προϋπολογισμό
Ο προϋπολογισμός είναι ένα σχέδιο στο οποίο καταγράφουμε αναλυτικά τα έσοδα και τα έξοδά μας…

 

δείτε περισσότερα

ΕΕΔΑΔΠ - Ενότητα 6 - Τράπεζες–επιτόκιο-τόκος+
6. Τράπεζες-επιτόκιο-τόκος

Τράπεζα είναι ένας χρηματοοικονομικός οργανισμός, δηλαδή μια επιχείρηση, η οποία ασχολείται με όλες τις δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με τα χρήματα…

δείτε περισσότερα

+
7. Προστασία από τους κινδύνους. Ο ρόλος της ασφάλισης.
Ο κίνδυνος είναι μια λέξη (έννοια) που χρησιμοποιείται για να περιγράψει πολλές και διαφορετικές πιθανές δυσάρεστες καταστάσεις…

δείτε περισσότερα

+
8. Τι είναι ο δανεισμός;

Όπως είδαμε σε προηγούμενα κεφάλαια, οι άνθρωποι εργάζονται για να καλύψουν τις ανάγκες τους και να ικανοποιήσουν τις επιθυμίες τους…

δείτε περισσότερα

ΕΕΔΑΔΠ - Ενότητα 9 - Φιλανθρωπία+
9. Φιλανθρωπία

Δωρίζοντας τον χρόνο μας, την εργασία μας καθώς και μερικά από τα χρήματά μας, εφόσον μας περισσεύουν, συμβάλουμε με τις δυνάμεις μας για να κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο…

δείτε περισσότερα

GFLI - ΕΕΔΑΔΠ -Ενότητα 10 - Ασκήσεις και Σταυρόλεξα+
11. Ασκήσεις και Σταυρόλεξα
δείτε περισσότερα
GFLI - ΕΕΔΑΔΠ -Ενότητα 10 - Παιχνίδια και Ψευδαισθήσεις+
12. Παιχνίδια και Ψευδαισθήσεις
δείτε περισσότερα

Tι είναι ο Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός;

«Ο συνδυασμός συνειδητότητας, γνώσης, δεξιοτήτων, στάσεων και συμπεριφορών στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για τη λήψη σωστών χρηματοοικονομικών αποφάσεων, με απώτερο στόχο την επίτευξη της ατομικής χρηματοοικονομικής ευημερίας»

ΟΟΣΑ / Atkinson and Messy, 2012

Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού - ταυτότητα του ινστιτούτου
Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός

Ταυτότητα του Ινστιτούτου

Αποστολή και κύριο μέλημά μας είναι η διάχυση της χρηματοοικονομικής γνώσης στις πιο ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, τόσο με παραδοσιακούς τρόπους και μέσα, όσο και με τη χρήση της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας.

δείτε περισσότερα

Τομείς Δραστηριοποίησης

Ομιλίες και εκδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα, πρωτότυπα άρθρα και επιστημονικές μελέτες, εξειδικευμένα μαθησιακά προγράμματα, συγγραφή και έκδοση βιβλίων, Εθνική Έρευνα Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, Financial Literacy Conference.

δείτε περισσότερα

Δράσεις του Ινστιτούτου

Περιηγηθείτε στις πραγματοποιηθείσες δράσεις του Ινστιτούτου και ενημερωθείτε για τις μελλοντικές.

δείτε περισσότερα

Ο κύκλος του χρήματος

Ανακαλύψτε τις 7 βασικές έννοιες του Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού.

Στρατηγικός εταίρος στο πρόγραμμα του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού

Η Ένωση Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΕΔΑΔΠ) προχωρά στην ανάπτυξη προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης μακροχρόνιου ορίζοντα, με αντικείμενο τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό. Στρατηγικός εταίρος της στο πρόγραμμα αυτό θα είναι το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής, πρώτο βήμα θα αποτελέσει η υποστήριξη ειδικού εκπαιδευτικού προγράμματος για μαθητές 4ης-6ης Δημοτικού, ηλικίας 9-11 ετών. Στόχος της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση και η ενδυνάμωση των γνώσεων των νεαρών μαθητών και μαθητριών σε χρηματοοικονομικά θέματα. Το χορηγούμενο από την ΕΕΔΑΔΠ ειδικό πρόγραμμα «Χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός μαθητών ηλικίας 9-11 ετών» θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη δημιουργία εκπαιδευτικής ψηφιακής πλατφόρμας (microsite) που απευθύνεται στα παιδιά και τους γονείς τους, καθώς και εκπαιδευτικές περιοδείες σε σχολεία ανά την Ελλάδα, κ.ά. Η πρωτοβουλία αυτή έχει ξεκινήσει από τα μέσα του 2021.

ΕΕΔΑΔΠ - λογότυπο

Υποστηρικτές του Ινστιτούτου

Μια μεγάλη κοινότητα ευαισθητοποιημένων πολιτών, οργανισμών, πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, θεσμικών φορέων και εταιριών, αγκαλιάζουν το όραμα του Ινστιτούτου για την διάχυση της Χρηματοοικονομικής Γνώσης στη χώρα μας, υποστηρίζοντας ενεργά και μεγεθύνοντας τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις μας.

Κατέβασε τα quiz - button - banner
Το πρώτο βιβλίο χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης στην Ευρώπη για παιδιά 10-12 ετών

Ρωτήστε μας!

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με το Ινστιτούτο και τις πρωτοβουλίες του, τις δυνατότητες υποστήριξης και συνεργασίας.