Μέσα στις προηγούμενες εβδομάδες και στα πλαίσια της διεξαγωγής του προγράμματος «1,2,3…Οικονομία» της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής για την χρηματοοικονομική ενδυνάμωση μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα παραμεθόρια νησιά του Αιγαίου, μαζί με τον Καθηγητή Νικόλαο Δ. Φίλιππα, ταξίδεψε σε Δημοτικά Σχολεία της Λέσβου και της Λήμνου και το «Πρόγραμμα @ξία», το οποίο αποτέλεσε αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Το «Πρόγραμμα @ξία» αποτελεί μία πρωτοποριακή και εξειδικευμένη εκπαιδευτική πλατφόρμα (microsite), με σκοπό την καλλιέργεια της χρηματοοικονομικής γνώσης και την χρηματοοικονομική ενδυνάμωση παιδιών ηλικίας 9 έως 11 ετών, η οποία αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού με την ευγενική χορηγία της Ένωσης Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΕΔΑΔΠ).

Αξίζει να σημειωθεί πως το «Πρόγραμμα @ξία» παραχωρήθηκε από το Ινστιτούτο στο Υπουργείο Παιδείας, υποβλήθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες του και έλαβε την τελική έγκριση για την ένταξή του στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων. Το εργαστήριο δεξιοτήτων με βάση το «Πρόγραμμα @ξία» έλαβε τον τίτλο «Χρηματοοικονομικός Εγγραμματισμός» και διδάσκεται πλέον ως επίσημο εκπαιδευτικό υλικό, απευθυνόμενο σε μαθητές των Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξεων του Δημοτικού Σχολείου.

Επισκεφθείτε την πλατφόρμα του προγράμματος για χρήση σε σχολικό περιβάλλον, ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://www.gfli.gr/programma-axia-sx/

Για ένα πιο δυναμικό μοντέλο της εκπαιδευτικής πλατφόρμας το οποίο απευθύνεται σε παιδιά και γονείς, ανεξάρτητα από την υπαγωγή και χρήση στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, ακολουθήστε τον σύνδεσμο: https://www.gfli.gr/programma-axia/

Share this post on: