Ο ρόλος των Πανεπιστημίων έχει αλλάξει δραματικά σε παγκόσμια κλίμακα κατά την τελευταία εικοσαετία και στην αποστολή τους προστέθηκε, πέρα από την έρευνα και τη διδασκαλία, η διάσταση της τοπικής – σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο – οικονομικής ανάπτυξης μέσω κατάλληλων μηχανισμών και δράσεων. Η συμβολή των Πανεπιστημίων στην ανάπτυξη ιδιαίτερα επιτυχημένων συστάδων οικονομικής δραστηριότητας, σε συνδυασμό με μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντική.

Για να συμβούν αυτά που πρέπει, χρειάζεται να αντιληφθούν οι παντός είδους υπεύθυνοι ότι τα πανεπιστήμια πρέπει να είναι ανοικτά. Κλειστά πανεπιστήμια είναι νεκρά πανεπιστήμια. Εμείς στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, στοχεύουμε σε συνεργασίες με αντίστοιχους φορείς όπως είναι οι τράπεζες, οι ναυτιλιακές εταιρείες και ο εφοπλιστικός κόσμος, οι ασφαλιστικές εταιρείες, ο ΣΕΤΕ, το Επιμελητήριο Πειραιά κ.α.

Ωστόσο ιδιαίτερο βάρος θα πρέπει να δοθεί στην διάχυση της Χρηματοοικονομικής Γνώσης η οποία αποτελεί παράγοντα που συντελεί καθοριστικά στην ποιότητα ζωής των πολιτών. Το Πανεπιστήμιο Πειραιά έχει σημαντικούς Καθηγητές στον τομέα της Χρηματοοικονομικής συμβάλλοντας καθοριστικά στην προώθηση του Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού. Ελάχιστα Πανεπιστήμια ανά τον κόσμο, παρέχουν τέτοιες δράσεις, όπως η πρωτοβουλία του Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιά και Προέδρου του Ινστιτούτου κ. Φίλιππα. Φωτεινές εξαιρέσεις αποτελούν τα παρακάτω Πανεπιστήμια:

  1. New York City University

Για την  προώθηση του Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού το NYCU έχει δημιουργήσει μια ιστοσελίδα αφιερωμένη στην παροχή των κρίσιμων πληροφοριών που χρειάζονται για να ενημερώνονται οι φοιτητές σε διάφορα χρηματοοικονομικά θέματα  ώστε να δημιουργούνται υπεύθυνοι καταναλωτές. Οι δράσεις που διεξάγει το NYCU περιλαμβάνουν εξειδικευμένα εργαστήρια, ημερίδες για επαγγελματικό προσανατολισμό σε χώρους του πανεπιστημίου ώστε να κατανοήσουν οι φοιτητές βασικά θέματα χρηματοοικονομικής όπως είναι η σωστή οικονομική διαχείριση, η διαχείριση των χρεών και η πιστοληπτική ικανότητα και πολλά άλλα με διαδραστικά μαθήματα που βοηθούν βήμα προς βήμα στην εμπέδωση του οικονομικού προγραμματισμού.

  1. Warwick University – Centre for Lifelong Learning

Για περισσότερα από 30 χρόνια, το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης αποτελεί κέντρο εξειδικευμένης εκπαίδευσης των δια βίου φοιτητών και μαθητών σε διαφορετικά πλαίσια, με έμφαση στο να επιτρέπουν στους ενήλικες μαθητές να επιτύχουν τους προσωπικούς και επαγγελματικούς τους στόχους με πρόσβαση σε μια σειρά από προγράμματα χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης του Warwick, ανεξάρτητα από το μαθησιακό τους υπόβαθρο.

  1. George Washington University School of Business

Το Global Financial Literacy Excellence Center (GFLEC), ιδρύθηκε το 2011 στο Πανεπιστήμιο George Washington του Πανεπιστημίου και είναι γνωστό ως Παγκόσμιο Κέντρο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού (GCFL) και αποτελεί το κορυφαίο κέντρο χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης. Μέσω της διάθεσης υποτροφιών και της έρευνας, της εκπαίδευσης και των υπηρεσιών, το Κέντρο και με συνεργασίες σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλο τον κόσμο  προσπαθεί να προωθήσει τον Χρηματοοικονομικό Αλφαβητισμό σε όλο τον κόσμο.

Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω ότι στις 7 Φεβρουαρίου 2018, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς υπέγραψε σύμφωνο επιστημονικής συνεργασίας με το George Washington University, θέτοντας τις βάσεις για ενίσχυση της ακαδημαϊκής, εκπαιδευτικής και ερευνητικής συνεργασίας μεταξύ των δύο Ιδρυμάτων. Η συνεργασία αυτή θα ανοίξει νέους δρόμους τόσο για τους νέους όσο και για όλη τη χώρα, με σημαντική συμβολή στην προώθηση της Χρηματοοικονομικής Γνώσης και στην ευημερία των Ελλήνων πολιτών, τοποθετώντας το Ίδρυμά μας σε εξέχουσα θέση στο Ελληνικό και παγκόσμιο γίγνεσθαι.

*Άρθρο του Καθηγητή κυρίου Αγγέλου Κότιου, Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Share this post on: