Δημοσιευμένα στον τύπο

«1,2,3…Οικονομία» - Πρόγραμμα Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού για παιδιά ηλικίας 9 - 12 ετών σε παραμεθόρια νησιά του Αιγαίου

Από τις 9 Μαΐου 2022, το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού ξεκίνησε ένα μοναδικό οδοιπορικό χρηματοοικονομικής γνώσης στα παραμεθόρια νησιά της χώρας μας, με την συνδρομή και την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Ένας από τους αρχικούς σκοπούς του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού ήταν η διάχυση της χρηματοοικονομικής γνώσης, κατά το δυνατόν, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και κυρίως στις παραμεθόριες περιοχές.

Αυτός ο σκοπός ξεκίνησε ήδη να υλοποιείται με την συνδρομή και την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, στο πλαίσιο των δράσεων της για την ενίσχυση την Κοινωνικής Συνοχής στο Νησιωτικό Χώρο, όπως έχουν τεθεί σε εφαρμογή από το έτος 2022.

 5 Read more
Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός - Μια απαραίτητη δεξιότητα των πολιτών για τον 21ο αιώνα

Δισεκατομμύρια πολίτες σε όλο τον κόσμο είναι ανέτοιμοι να διαχειριστούν τις ραγδαίες εξελίξεις ενός ασταθούς, πολύπλοκου και διαρκώς μεταβαλλόμενου χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος. Αναδεικνύεται λοιπόν η σημαντικότητα του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού, ο οποίος σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) είναι:

«Ο συνδυασμός συνειδητότητας, γνώσης, δεξιοτήτων, στάσεων και συμπεριφορών, στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για τη λήψη σωστών χρηματοοικονομικών αποφάσεων, με απώτερο στόχο την επίτευξη της ατομικής χρηματοοικονομικής ευημερίας» (OECD – Atkinson and Messy, 2012).

 7 Read more
Οι καταθέσεις της περιόδου 2009-2022 και ορισμένες κρίσιμες επισημάνσεις

Μια από τις πιο σημαντικές μεταβλητές της οικονομίας μιας χώρας είναι το ύψος των καταθέσεων των ιδιωτών και των επιχειρήσεων στις εγχώριες εμπορικές τράπεζες σε σχέση με τις άλλες μακροοικονομικές της μεταβλητές.

Σύμφωνα με την διεθνή αρθρογραφία, το ύψος των καταθέσεων μιας χώρας επηρεάζεται από ένα σύνολο μακροοικονομικών, μικροοικονομικών, αλλά και συμπεριφορικών παραγόντων όπως: το ύψος των επιτοκίων, το μέγεθος του ΑΕΠ, ο πληθωρισμός, οι αποδόσεις των εναλλακτικών επενδύσεων, η φορολογική πολιτική, οι πολιτικές των Κεντρικών Τραπεζών, η κατάσταση του εγχώριου και παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος, η πολιτική και οικονομική κατάσταση της χώρας, η αξιοπιστία του εγχώριου τραπεζικού συστήματος και η αποτελεσματικότητα της εκάστοτε κυβερνητικής πολιτικής.

 7 Read more
Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός - Τα χαρακτηριστικά και τα οφέλη της αναβαλλόμενης ευχαρίστησης

Η αναβαλλόμενη ευχαρίστηση

Ο αυτοέλεγχος, η αυτοπειθαρχία και η διαχρονική συνέπεια αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων μας. Διαχρονικά, έχουν διαμορφωθεί ορισμένες καταναλωτικές και άλλες συνήθειες που προσφέρουν άμεση ευχαρίστηση μέσω των νευρώνων, εμποδίζοντας όμως την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων μας.

 8 Read more
Τα καλύτερα ελληνικά μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια της 10ετίας

Ποια χρύσωσαν τους επενδυτές και ποια πέρασαν κάτω από τη… βάση. Τα μαθήματα που πρέπει να αντλήσουν οι επενδυτές. Η σημασία του θεσμού για τα μικρά και μεσαία εισοδήματα. Γράφει ο Νικόλαος Δ. Φίλιππας.

Την τελευταία δεκαετία, ο Γενικός Δείκτης παρουσίασε μέτρια απόδοση, 32,6%. Όμως παρά τη μέτρια απόδοση του Γενικού Δείκτη, 10 Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια πέτυχαν εκπληκτικές αποδόσεις άνω του 100%, προσφέροντας εξαιρετικά κέρδη στους μεριδιούχους με μακροχρόνιο επενδυτικό ορίζοντα σε ένα περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων.

 7 Read more

Κερδίζω

Το εισόδημα για τους περισσότερους ανθρώπους καθορίζεται από τις απολαβές του επαγγέλματος με βάση την απόδοσή τους, την αγορά εργασίας και το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο διαφοροποιείται από χώρα σε χώρα.

Οι άνθρωποι μπορούν να αυξήσουν το εισόδημά τους, να ανέλθουν στην ιεραρχία μιας επιχείρησης και να διεκδικήσουν καλύτερες αμοιβές, διευρύνοντας τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Το εισόδημα μπορεί επίσης να προκύψει από μια επιχειρηματική δραστηριότητα ενός ατόμου.

 3 Read more