Μετά το 2021, ένα έτος εκπληκτικών αποδόσεων για την αγορά των κρυπτονομισμάτων συνολικά, καθ’ όλη σχεδόν την διάρκεια του 2022 μέχρι αυτή την στιγμή, επιβεβαιώνεται διαρκώς η έντονη μεταβλητότητα της αγοράς αυτής, όπως επίσης και η μεγάλη πιθανότητα απώλειας των επενδεδυμένων κεφαλαίων. Όμως το ενδιαφέρον των εθνικών και των υπερεθνικών φορέων διαμόρφωσης πολιτικής, των μεγάλων εταιρειών στους κλάδους της τεχνολογίας, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και του λιανικού εμπορίου, καθώς και των θεσμικών και των ιδιωτών επενδυτών, παραμένει αμείωτο τόσο αναφορικά με τα κρυπτονομίσματα αυτά καθ’ αυτά όσο και με την τεχνολογία Blockchain και τις διαρκώς αυξανόμενες περιπτώσεις χρήσης που παρουσιάζει. Μία από τις πιο σημαντικές περιπτώσεις χρήσης των κρυπτονομισμάτων και της τεχνολογίας Blockchain, με ορίζοντα το μέλλον, αναμένεται πως θα είναι τα περιβάλλοντα του metaverse.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι σε σημαντικό βαθμό, ο κόσμος των βιντεοπαιχνιδιών παρέχει στο metaverse την τρισδιάστατη πτυχή του. Όμως δεν καλύπτει εξ ορισμού όλα όσα απαιτούνται σε έναν εικονικό κόσμο ο οποίος θα μπορεί να καλύψει όλες τις πτυχές της ζωής. Τα κρυπτονομίσματα μπορούν να προσφέρουν σχεδόν το σύνολο των υπολοίπων βασικών μερών που απαιτούνται, όπως είναι για παράδειγμα η ψηφιακή απόδειξη ιδιοκτησίας, η μεταφορά αξίας, η διακυβέρνηση και η προσβασιμότητα. Ποια είναι όμως η σημασία αυτών των παραμέτρων;

Εάν στο μέλλον εργαζόμαστε, κοινωνικοποιούμαστε και αγοράζουμε εικονικά αντικείμενα στο metaverse, χρειαζόμαστε κατ’ αρχάς έναν ασφαλή τρόπο με τον οποίο να μπορούμε να αποδείξουμε ότι κατέχουμε την ιδιοκτησία των αντικειμένων. Πρέπει επίσης να αισθανόμαστε ασφαλείς μεταφέροντας αυτά τα αντικείμενα και συναλλασσόμενοι με τα χρήματά μας καθώς περιηγούμαστε στο metaverse. Τέλος, καθώς το metaverse θα αποτελεί ένα μεγάλο μέρος της ζωής μας, θα θελήσουμε επίσης να διαδραματίσουμε κάποιον ρόλο στην διαδικασία λήψης αποφάσεων που λαμβάνει χώρα εντός αυτού.

Ορισμένα βιντεοπαιχνίδια ενσωματώνουν ήδη κάποιες βασικές λύσεις στους προαναφερθέντες τομείς, όμως πολλοί προγραμματιστές χρησιμοποιούν αντ’ αυτών τα κρυπτονομίσματα και εν γένει την τεχνολογία Blockchain ως μία καλύτερη επιλογή. Το Blockchain παρέχει έναν αποκεντρωμένο και διαφανή τρόπο διαχείρισης των θεμάτων αυτών, σε αντίθεση με την διαδικασία ανάπτυξης βιντεοπαιχνιδιών η οποία είναι εκ των προτέρων συγκεντρωτική. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να αναφερθεί ότι οι προγραμματιστές Blockchain αντλούν ήδη επιρροές από τον κόσμο των βιντεοπαιχνιδιών καθώς το gamification είναι συνηθισμένο στους κλάδους του Decentralized Finance (DeFi) και του GameFi. Διαφαίνεται λοιπόν ότι θα υπάρξουν αρκετές ομοιότητες στο μέλλον ώστε οι δύο κόσμοι να ενοποιηθούν σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό.

Οι βασικές πτυχές του Blockchain οι οποίες είναι συμβατές και μπορούν να εξυπηρετήσουν τους προαναφερθέντες σκοπούς εντός του metaverse, παρουσιάζονται ως ακολούθως:

  1. Ψηφιακή απόδειξη ιδιοκτησίας: Κατέχοντας ένα ψηφιακό πορτοφόλι με πρόσβαση στα ιδιωτικά κλειδιά σας, μπορείτε να αποδείξετε αμέσως την προέλευση μιας δραστηριότητας/κίνησης (για παράδειγμα το ότι έχει όντως εξουσιοδοτηθεί από εσάς συγκεκριμένα) ή την ιδιοκτησία ενός περιουσιακού στοιχείου σε ένα Blockchain. Στο σημείο αυτό αναφέρουμε ότι ένα ιδιωτικό κλειδί αναπαριστά έναν μοναδικό μυστικό αριθμό με τον οποίο οι χρήστες μπορούν να υπογράφουν τις συναλλαγές τους και να δημιουργούν μία διεύθυνση αποστολής κρυπτονομισμάτων, όπως είναι κατ’ αντιστοιχία ένας αριθμός τραπεζικού λογαριασμού και ένας μοναδικός κωδικός αριθμός που πιστοποιεί το δικαίωμα χρήσης του. Με την χρήση των παραπάνω λοιπόν, θα μπορούσατε, για παράδειγμα, να παρουσιάσετε ένα ακριβές αρχείο με την αναλυτική κίνηση των συναλλαγών σας στο Blockchain για σκοπούς λογοδοσίας και διαφάνειας στο ψηφιακό εργασιακό σας περιβάλλον. Το ψηφιακό πορτοφόλι αποτελεί μία από τις πιο ασφαλείς και αποτελεσματικές μεθόδους για την δημιουργία ψηφιακής ταυτότητας καθώς και για την απόδειξης ιδιοκτησίας.
  2. Μοναδικότητα των ψηφιακών συλλεκτικών αντικειμένων: Όπως είμαστε σε θέση να αποδείξουμε πως κάποιος κατέχει ένα ψηφιακό περιουσιακό στοιχείο, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο μπορούμε επίσης να αποδείξουμε ότι ένα αντικείμενο είναι πρωτότυπο και μοναδικό. Αυτή είναι μία ιδιαίτερα σημαντική παράμετρος για την δημιουργία ενός metaverse το οποίο στοχεύει στην ενσωμάτωση πληθώρας δραστηριοτήτων, οι οποίες ανάγονται στις διάφορες πτυχές της πραγματικής ζωής των συμμετεχόντων σε αυτό. Χαρακτηριστική εφαρμογή αυτής της πτυχής του Blockchain αποτελούν τα NFTs. Μέσω των NFTs, μπορούμε να δημιουργήσουμε ψηφιακά αντικείμενα που είναι 100% μοναδικά και τα οποία δεν μπορούν ποτέ να αντιγραφούν επακριβώς ή να πλαστογραφηθούν. Είναι επίσης σημαντικό να αναφέρουμε ότι ένα Blockchain μπορεί να αντιπροσωπεύει ακόμα και την ιδιοκτησία φυσικών αντικειμένων.
  3. Μεταφορά και αποθήκευση αξίας: Μία ακόμα εξαιρετικά σημαντική παράμετρος η οποία θα συμβάλλει στην αξιοπιστία και στην ασφάλεια των συναλλαγών στο metaverse, είναι η επιλογή ενός τρόπου μεταφοράς και αποθήκευσης αξίας τον οποίο οι χρήστες θα εμπιστεύονται. Το παράδειγμα των νομισμάτων για συναλλαγές εντός παιχνιδιού στα πιο διάσημα μαζικά διαδικτυακά παιχνίδια πολλαπλών παικτών (massively multiplayer online games), αποτελεί μία λιγότερο ασφαλή λύση από ότι τα κρυπτονομίσματα σε ένα Blockchain. Με τους χρήστες να περνούν ένα μεγάλο ποσοστό του χρόνου τους στο metaverse, ή ακόμα και να κερδίζουν χρήματα από τις δραστηριότητές τους σε αυτό, είναι βέβαιο πως θα χρειαστούν ένα αξιόπιστο νόμισμα (ή/και νομίσματα) που θα ικανοποιεί ισχυρά πρωτόκολλα ασφαλείας.
  4. Διακυβέρνηση: Η ικανότητα να ελέγχουν τους κανόνες και τις παραμέτρους της αλληλεπίδρασής τους με το metaverse κρίνεται επίσης σημαντική για τους χρήστες του. Όπως στην πραγματική ζωή, μέσω των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχουμε ως μέτοχοι σε εταιρείες ή ως πολίτες κρατών, μπορούμε να εκλέγουμε μέλη συμβουλίων, αντιπροσώπους, τοπικές και εθνικές κυβερνήσεις, θα πρέπει κατ’ αναλογία και στο metaverse να θεσπιστούν και να εφαρμοστούν κανόνες δίκαιης διακυβέρνησης και έκφρασης της βούλησης των χρηστών του, με το Blockchain να αποτελεί ήδη έναν αποδεδειγμένα αποτελεσματικό τρόπο για την επίτευξη αυτού του σκοπού.
  5. Προσβασιμότητα: Η δυνατότητα δημιουργίας ψηφιακού πορτοφολιού σε δημόσια Blockchains είναι ανοιχτή και ελεύθερη για κάθε πολίτη ανά τον κόσμο. Σε αντίθεση με το άνοιγμα και την τήρηση ενός τραπεζικού λογαριασμού, δεν χρειάζεται να πληρώσουμε χρήματα ή να δώσουμε τα προσωπικά μας στοιχεία. Το γεγονός αυτό τον καθιστά έναν από τους πιο προσιτούς τρόπους διαχείρισης των προσωπικών χρηματοοικονομικών μας όπως επίσης και της διαδικτυακής, ψηφιακής μας ταυτότητας.
  6. Διαλειτουργικότητα: Οι καινοτομίες στην τεχνολογία Blockchain συμβάλλουν στην διαρκή βελτίωση της διαλειτουργικότητας και εν γένει της συμβατότητας μεταξύ των διαφορετικών πλατφορμών. Σημαντικά έργα όπως το Polkadot (DOT) και το Avalanche (AVAX) επιτρέπουν την δημιουργία προσαρμοσμένων Blockchains που μπορούν να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους σε πολλά επίπεδα. Το όραμα για ένα επιτυχημένο, ενοποιημένο περιβάλλον metaverse θα πρέπει να στηριχθεί στην επιτυχή διασύνδεση μεταξύ πολλαπλών ανεξάρτητων πλατφορμών, με την τεχνολογία Blockchain να έχει ήδη προσφέρει πληθώρα λύσεων για αυτό τον σκοπό.

Το metaverse αναμένεται να αναμορφώσει και να μεταμορφώσει τον κλάδο της τεχνολογίας, με τις μεγαλύτερες εταιρείες αυτού να πρόκειται να συμβάλλουν στην δημιουργία των αρχιτεκτονικών, του υλικού και του λογισμικού που θα τροφοδοτήσουν την metaverse έκδοση του διαδικτύου. Θα επηρεάσει όμως επίσης και εταιρείες εκτός της σφαίρας της τεχνολογίας, καθώς το metaverse σκοπεύει να αλλάξει σε θεμελιώδες επίπεδο ακόμα και πράγματα που φαντάζουν τόσο απλά, όπως τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι ψωνίζουν στο supermarket, περιηγούνται σε μια πόλη, αναζητούν, επισκέπτονται και ξεναγούνται σε ένα διαμέρισμα το οποίο σκοπεύουν να ενοικιάσουν ή να αγοράσουν, καθώς επίσης και τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν ως καταναλωτές με τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου, και με τις διαφημίσεις που αυτές προβάλλουν.

Απομένει λοιπόν να δούμε αν τα οράματα των εταιρειών και η προσμονή των πολιτών για το metaverse θα πραγματοποιηθούν στο άμεσο μέλλον, ή εάν οι ανησυχίες και οι σύγχρονοι προβληματισμοί για τα θέματα που άπτονται, μεταξύ άλλων, της υγείας, του προσωπικού απορρήτου και της νομικής/κανονιστικής συμμόρφωσης, θα περιορίσουν το εύρος της ανάπτυξής του και το πεδίο των εφαρμογών του. Συζητάμε σίγουρα για μία νέα πραγματικότητα, η οποία ωστόσο -όπως και κάθε σημαντική εξέλιξη- δεν θα πρέπει να γίνεται αποδεκτή άνευ όρων.

Σε κάθε περίπτωση όμως, είναι βέβαιο πως το metaverse έχει την δυνατότητα και την δυναμική να διαταράξει πολλούς κλάδους και τομείς, απαιτώντας υψηλότερες επενδύσεις και δαπάνες για την τεχνολογία και τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό τους, καθώς επίσης και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του ανταγωνισμού μεταξύ των εταιρειών για την παροχή των καλύτερων εμπειριών metaverse στους καταναλωτές τους. Τέλος, ας μην ξεχάσουμε την παράμετρο των ψηφιακών/εικονικών οικονομιών καθώς και το κομμάτι των χρηματοοικονομικών συναλλαγών και της διαχείρισης των προσωπικών μας περιουσιακών στοιχείων εντός του metaverse, τομείς στους οποίους η τεχνολογία Blockchain, τα κρυπτονομίσματα και τα NFTs αναμένεται να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο.

*Ο Ελευθέριος Κ. Νικολάου είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης, MBA, Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού.

*Άρθρο που δημοσιεύθηκε στο bankingnews.gr στις 03/10/2022.

Share this post on: