2ο Συνέδριο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Η πρόβλεψη του μέλλοντος ήταν πάντα μία ενδιαφέρουσα, αλλά ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στις μέρες μας, όπου ο χρόνος έχει μία άλλη, μοναδική, μικρής διάρκειας διάσταση, στον βαθμό που ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές, μετατοπιζόμενες πολιτικές στρατηγικές και επιρροές, μεταβαλλόμενες οικονομικές αλλά και κοινωνικές δυναμικές δημιουργούν ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο παγκόσμιο περιβάλλον, όπου η μόνη διαχρονική σταθερά είναι η αλλαγή. Read more

 Like
Είμαστε οικονομικά... αναλφάβητοι

Μία νέα έρευνα του Οργανισμού Συνεργασίας και Ανάπτυξης αναφορικά με τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό παρουσιάστηκε τον Οκτώβριο του 2016 και έδειξε ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό των πολιτών μπορεί να εκτελέσει απλές χρηματοοικονομικές πράξεις και να κατανοήσει βασικές επενδυτικές έννοιες και κανόνες. Read more

 2
Πώς θα αντιμετωπίσετε το «χρηματοοικονομικό άγχος»

Οι άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) έχουν προσελκύσει μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον σε ολόκληρο τον κόσμο, εξαιτίας των πιθανών θετικών οικονομικών τους επιπτώσεων στις οικονομίες των χωρών υποδοχής τους. Read more

 1
Πώς θα αντιμετωπίσετε το «χρηματοοικονομικό άγχος»

Η παγκόσμια υπερχρέωση των κρατών, η έκρηξη των δανείων και των πιστωτικών καρτών των νοικοκυριών και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές, οι αλλεπάλληλες χρηματοπιστωτικές κρίσεις, η χρηματοοικονομική άγνοια των πολιτών σε συνδυασμό με επενδυτικά σφάλματα αλλά και απρόβλεπτα γεγονότα που συνεχώς συμβαίνουν, έχουν οδηγήσει πολλές χώρες, εταιρίες, αλλά και πολίτες σε δύσκολη θέση και πολλούς από αυτούς σε απόγνωση. Read more

 2

Η έκδοση των επίσημων πρακτικών του 1ου Συνεδρίου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Χρηματιστήριο Αθηνών την Τετάρτη 19 Απριλίου 2017, έγινε τον Μάρτιο του 2018. Read more

 Like

Το βιβλίο «Προγραμματίζοντας για το Μέλλον μας!» παρουσιάστηκε επίσημα στο κοινό την Πέμπτη 27 Ιουλίου 2017. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Electra Metropolis Athens, υπό την αιγίδα του ομίλου INTERAMERICAN, στο πλαίσιο της εταιρικής υπευθυνότητας για την υποστήριξη του Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού. Read more

 Like