Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού - Επιστημονικό Συμβούλιο

 

Την περασμένη εβδομάδα (3-4 Οκτωβρίου 2019), η Βουλή των Αντιπροσώπων της Κύπρου διοργάνωσε συνέδριο με θέμα «4η Βιομηχανική Επανάσταση: Καινοτομία, Τεχνητή Νοημοσύνη και Ενσωμάτωση».

 2 Read more

Τι ξεχνάμε κυνηγώντας την αύξηση του ΑΕΠ

Γιατί ο παραδοσιακός δείκτης μέτρησης της «δυναμικής» μιας οικονομίας δεν απαντά σε κρίσιμα ερωτήματα. Τα μεγάλα μειονεκτήματα, τα «άλματα» στην ανάλυση δεδομένων και η… Νέα Ζηλανδία. Γράφει ο Δ. Ν. Φίλιππας.

 3 Read more

Ο δυτικός τρόπος ζωής ο οποίος στηρίχθηκε τις τελευταίες δεκαετίες στον υπερδανεισμό και στην υπερκατανάλωση, έχει δημιουργήσει στους πολίτες της Δύσης σήμερα, σύγχυση, αυξημένες υποχρεώσεις και επιπρόσθετο άγχος, αφού τα κράτη ανέλαβαν το κόστος της χρηματοπιστωτικής κρίσης για την διάσωση των τραπεζικών συστημάτων τους περνώντας το στο δημόσιο χρέος, δηλαδή στους πολίτες.

 3 Read more
Ινστιτούτο Οικονομικού Αλφαβητισμού - Επιστημονικό Συμβούλιο

Συνέντευξη του Καθηγητή Γεώργιου Πάνου στο Βήμα.

Η τρέχουσα οικονομική κρίση έχει δημιουργήσει ενδιαφέρον για την καλύτερη κατανόηση της πιο υπεύθυνης και συνετής χρηματοοικονομικής συμπεριφοράς, τόσο σε ατομικό επίπεδο, π.χ. σε όρους αποταμίευσης και δανειοληψίας, όσο και σε εταιρικό και δημόσιο επίπεδο, π.χ. δημόσιες δαπάνες και διακρατικός δανεισμός.

 1 Read more
Πρύτανης κ. Άγγελος Κότιος - Ο Ρόλος του Πανεπιστημίου στη Διάχυση της Χρηματοοικονομικής Γνώσης στην Κοινωνία