Γιατί θεωρείται και είναι ευάλωτη η Ελληνική Οικονομία;

Η Ελληνική Οικονομία των τελευταίων 40 ετών χαρακτηρίζεται από σοβαρό έλλειμμα ανταγωνιστικότητας, το οποίο απεικονίζεται στις εξαγωγές των αγαθών της χώρας μας και στο χρόνιο εμπορικό έλλειμμα. Παρά τις βελτιώσεις που έχουν επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια, μέσα σε ένα πραγματικά δύσκολο περιβάλλον, η χώρα μας παραμένει ευάλωτη στις διεθνείς αναταράξεις.

Το γεγονός αυτό πιστοποιείται από το υψηλό κόστος δανεισμού των δεκαετών ομολόγων το οποίο, παρά τις ευνοϊκές ρυθμίσεις που έχουν επιτευχθεί με τους εταίρους μας για το συνολικό χρέος της, βρίσκεται μια ανάσα από το προβληματικό 5%.

 7 Read more

Τα τέσσερα διακριτά στάδια του φαύλου κύκλου μεταξύ των οικονομικών προβλημάτων και των προβλημάτων ψυχικής υγείας. Ποιες πρέπει να είναι οι απαντήσεις στο πρόβλημα. Γράφει ο Ελευθέριος Κ. Νικολάου.

Σύμφωνα με τα ευρήματα πολυάριθμων επιστημονικών μελετών, καθώς και στοχευμένων ερευνών στο ανθρώπινο δυναμικό επιχειρήσεων και οργανισμών σε διεθνές επίπεδο, αναδεικνύεται η ισχυρή διασύνδεση μεταξύ των οικονομικών προβλημάτων και των προβλημάτων ψυχικής υγείας, με άμεσο αντίκτυπο τόσο στην χρηματοοικονομική όσο και στην γενικότερη ευημερία των πολιτών.

 8 Read more

Μετά το 2021, ένα έτος εκπληκτικών αποδόσεων για την αγορά των κρυπτονομισμάτων συνολικά, καθ’ όλη σχεδόν την διάρκεια του 2022 μέχρι αυτή την στιγμή, επιβεβαιώνεται διαρκώς η έντονη μεταβλητότητα της αγοράς αυτής, όπως επίσης και η μεγάλη πιθανότητα απώλειας των επενδεδυμένων κεφαλαίων. Όμως το ενδιαφέρον των εθνικών και των υπερεθνικών φορέων διαμόρφωσης πολιτικής, των μεγάλων εταιρειών στους κλάδους της τεχνολογίας, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και του λιανικού εμπορίου, καθώς και των θεσμικών και των ιδιωτών επενδυτών, παραμένει αμείωτο τόσο αναφορικά με τα κρυπτονομίσματα αυτά καθ’ αυτά όσο και με την τεχνολογία Blockchain και τις διαρκώς αυξανόμενες περιπτώσεις χρήσης που παρουσιάζει. Μία από τις πιο σημαντικές περιπτώσεις χρήσης των κρυπτονομισμάτων και της τεχνολογίας Blockchain, με ορίζοντα το μέλλον, αναμένεται πως θα είναι τα περιβάλλοντα του metaverse.

 8 Read more

Η Ομάδα των Επτά (G7), η οποία δημιουργήθηκε το 1975, αποτελεί ένα ανώτατου επιπέδου διακυβερνητικό πολιτικό φόρουμ στο οποίο συμμετέχουν οι ηγέτες του Καναδά, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Τα μέλη της ομάδας ήταν οι μεγαλύτερες προηγμένες οικονομίες στον κόσμο και παράλληλα οι πλουσιότερες φιλελεύθερες δημοκρατίες.

 8 Read more

Τελικά, τι είναι πιο σημαντικό για έναν πολίτη; Η πορεία ενός ψυχρού αριθμού όπως είναι το κατά κεφαλήν προϊόν ή το κατά κεφαλήν εισόδημα με τα τόσα μειονεκτήματα που παρουσιάζουν, ή μια ολιστική προσέγγιση της ποιότητας ζωής των πολιτών που θα περιλαμβάνει μια σειρά από παράγοντες, τόσο ποσοτικούς όπως είναι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, όσο και άλλους ποιοτικούς, όπως είναι η κοινωνική στήριξη, το προσδόκιμο ζωής, το περιβάλλον, η ελευθερία για τον καθορισμό των επιλογών στην προσωπική ζωή των πολιτών, η αξιοκρατία και η αντίληψη τους σχετικά με την διαφθορά;

 8 Read more

Τελικά, τι είναι πιο σημαντικό για έναν πολίτη; Απλά ένας ψυχρός αριθμός, όπως είναι το κατά κεφαλήν προϊόν ή εισόδημα με τα τόσα μειονεκτήματα, ή μια ολιστική προσέγγιση που περιλαμβάνει μια σειρά από παράγοντες, τόσο ποσοτικούς όπως το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. όσο και άλλους πιο ποιοτικούς όπως είναι η κοινωνική στήριξη, το προσδόκιμο ζωής, η ελευθερία για τον καθορισμό των επιλογών στην προσωπική ζωή των πολιτών, η γενναιοδωρία και οι αντιλήψεις σχετικά με την διαφθορά;

Παρά την δυσκολία ποσοτικοποίησης των ποιοτικών αυτών μεταβλητών, πληθώρα αξιόπιστων διεθνών οργανισμών προσφέρουν τις επιστημονικές τους προσεγγίσεις. Ίσως η πιο σημαντική από αυτές, είναι η προσέγγιση που αναπτύσσεται στην Παγκόσμια Έκθεση Ευτυχίας (World Happiness Report).

 5 Read more