Η ζήτηση κατάλληλων, ποιοτικών και προσιτών χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών, τα οποία θα καλύπτουν τις ανάγκες των πολιτών, αυξάνεται συνεχώς σε παγκόσμιο επίπεδο.

 Like Read more
2ο Συνέδριο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Η πρόβλεψη του μέλλοντος ήταν πάντα μία ενδιαφέρουσα, αλλά ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στις μέρες μας, όπου ο χρόνος έχει μία άλλη, μοναδική, μικρής διάρκειας διάσταση, στον βαθμό που ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές, μετατοπιζόμενες πολιτικές στρατηγικές και επιρροές, μεταβαλλόμενες οικονομικές αλλά και κοινωνικές δυναμικές δημιουργούν ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο παγκόσμιο περιβάλλον, όπου η μόνη διαχρονική σταθερά είναι η αλλαγή. Read more

 Like

Σε σημαντικό ζήτημα διεθνώς έχει καταστεί το θέμα του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού το οποίο αποτελεί σήμερα ένα οξύ κοινωνικό πρόβλημα, καθώς οι περισσότεροι πολίτες φαίνεται να έχουν σχετική ή ακόμα και πλήρη άγνοια για βασικές χρηματοοικονομικές έννοιες και χρηματοοικονομικά προϊόντα. Read more

 Like Read more
Πώς θα αντιμετωπίσετε το «χρηματοοικονομικό άγχος»

Οι άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) έχουν προσελκύσει μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον σε ολόκληρο τον κόσμο, εξαιτίας των πιθανών θετικών οικονομικών τους επιπτώσεων στις οικονομίες των χωρών υποδοχής τους. Read more

 1

Η έκδοση των επίσημων πρακτικών του 1ου Συνεδρίου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Χρηματιστήριο Αθηνών την Τετάρτη 19 Απριλίου 2017, έγινε τον Μάρτιο του 2018. Read more

 Like

Tα σημαντικά οφέλη που προσφέρουν στους καταναλωτές τα κρυπτονομίσματα, αλλά και τους κινδύνους που εμπεριέχουν για τους επενδυτές, επισημαίνει σε άρθρο του ο Καθηγητής Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πειραιά και Πρόεδρος του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, Νικόλαος Φίλιππας.

 Like Read more