Στα πλαίσια των δράσεων για την Global Money Week 2022, το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού θα πραγματοποιήσει δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) σε εκπαιδευτικούς στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου θα παρουσιασθεί το «Πρόγραμμα @ξία», η πρωτοποριακή και εξειδικευμένη εκπαιδευτική πλατφόρμα (microsite) η οποία δημιουργήθηκε με σκοπό την καλλιέργεια της χρηματοοικονομικής γνώσης και την χρηματοοικονομική ενδυνάμωση παιδιών ηλικίας 9 έως 11 ετών. Να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει γίνει αποδεκτό από το Υπουργείο Παιδείας και έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ως μέρος της επίσημης διδακτέας ύλης για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση μέσω των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων.

Το «Πρόγραμμα @ξία» δημιουργήθηκε με την ευγενική χορηγία της Ένωσης Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΕΔΑΔΠ).

Εισηγητής του σεμιναρίου είναι ο Νικόλαος Δ. Φίλιππας, Καθηγητής Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Πρόεδρος και Ιδρυτής του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 28 Μαρτίου στις 19:30 – 20:20 μέσω της πλατφόρμας Google Meet.

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 20 άτομα

Δηλώστε συμμετοχή συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα: Δήλωση συμμετοχής στο σεμινάριο «Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην χρηματοοικονομική εκπαίδευση των παιδιών»

Η διεθνής εκστρατεία Global Money Week διοργανώνεται από το Διεθνές Δίκτυο Χρηματοοικονομικής Εκπαίδευσης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ – OECD). Το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού αποτελεί συνδεδεμένο μέλος του Διεθνούς Δικτύου Χρηματοοικονομικής Εκπαίδευσης του ΟΟΣΑ από τον Απρίλιο του 2021.

Το σεμινάριο παρέχεται δωρεάν προς τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς, μέσω της διαρκούς ευγενικής προσφοράς των χορηγών του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού: Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α., Alpha Trust Α.Ε.Δ.Α.Κ., Triton Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ., Ένωση Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις και Ένωση Θεσμικών Επενδυτών.

Share this post on: