Ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός ως ασπίδα προστασίας των πολιτών σε περιόδους έντονων αναταράξεων

Συνέντευξη του Καθηγητή Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Προέδρου του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού Νικόλαου Δ. Φίλιππα στο περιοδικό ViSION

Κύριε Φίλιππα, έχετε επισημάνει επανειλημμένα ότι ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός αποτελεί βασική δεξιότητα των πολιτών για τον 21ο αιώνα. Ποιοι είναι συνοπτικά οι λόγοι που δικαιολογούν την άποψη σας αυτή;

Υπάρχουν μια σειρά από λόγους που συνηγορούν στο ότι ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός είναι απαραίτητη δεξιότητα για τον 21ο αιώνα για όλες τις ομάδες του πληθυσμού, αλλά ιδιαίτερα για τους νέους.

 1 Read more
Ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός και ο ρόλος του στην πανδημία

Από τα τέλη του 20ου αιώνα, η παγκόσμια κοινότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με συνεχείς χρηματοπιστωτικές και άλλες κρίσεις, οι οποίες επηρεάζουν τόσο την χρηματοοικονομική όσο και την προσωπική ευημερία των πολιτών.

Οι αλλεπάλληλες χρηματοπιστωτικές κρίσεις, η κλιματική αλλαγή, η υπερχρέωση, οι επιδημιολογικές κρίσεις και οι πρόσφατες πολεμικές συγκρούσεις, έχουν προκαλέσει την χειροτέρευση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και έχουν δημιουργήσει μια πρωτόγνωρη αβεβαιότητα για το μέλλον.

 13 Read more

Το σύστημα SWIFT είναι ο πλέον διαδεδομένος και αξιόπιστος τρόπος με τον οποίο ανταλλάσσονται χρηματοοικονομικές πληροφορίες σχετικά με τις διασυνοριακές συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε όλο τον κόσμο, κάθε στιγμή της ημέρας. Μέρος του δικτύου του αποτελεί ένα διατραπεζικό σύστημα μέσω του οποίου τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα καταγράφουν, ενημερώνουν και διεκπεραιώνουν τις διασυνοριακές χρηματοοικονομικές συναλλαγές τους.

Το σύστημα SWIFT είναι πραγματικά μοναδικό στην απήχηση του, στην απόδοση αλλά και στην λειτουργικότητα, καθώς κανένας άλλος οργανισμός δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει την κλίμακα, την ακρίβεια, την ανάγκη για ταχύτητα αλλά και την εμπιστοσύνη που απαιτούνται για την ευρεία διασύνδεση όλων των ιδρυμάτων και των φορέων που επικοινωνούν μέσω του δικτύου του.

 12 Read more

Ο κ. Νικόλαος Δ. Φίλιππας, Καθηγητής Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πρόεδρος και Ιδρυτής του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, παρέθεσε ομιλία-παρουσίαση με θέμα «Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός και Αλφαβητισμός Κινδύνου: Η ανθεκτικότητα των πολιτών στον καιρό της πανδημίας», στα πλαίσια του 3ου Συνεδρίου Επαγγελματικής Ασφάλισης.

Ο κ. Φίλιππας συνεχάρη τους υπευθύνους του Συνεδρίου και τόνισε ότι το Ινστιτούτο έχει λάβει από την πρώτη στιγμή ενεργό ρόλο σε αυτό, καθώς διεξάγεται υπό την αιγίδα του. «Το σημερινό θέμα είναι ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός σε συνδυασμό με την ανθεκτικότητα των πολιτών σε περιόδους κρίσης», όπως ανέφερε ο Καθηγητής.

 13 Read more

Βασικό χαρακτηριστικό της εποχής που διανύουμε αποτελεί η ολοένα και αυξανόμενη χρήση εξελιγμένων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, με απώτερο στόχο τη διευκόλυνση της εργασίας, της πληροφόρησης, της επικοινωνίας και των συναλλαγών. Αναμφισβήτητα, κάθε νέα τεχνολογία, αφενός συνοδεύεται από πλήθος πλεονεκτημάτων, τόσο για τις επιχειρήσεις, όσο και για τους απλούς χρήστες, αφετέρου, ακολουθείται από ένα πλήθος ευπαθειών. Οι έμπειροι χάκερς, εκμεταλλευόμενοι τις ευπάθειες των νέων Τεχνολογιών, θέτουν σε κίνδυνο την προσφερόμενη υπηρεσία, καθώς και την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων που αυτή η υπηρεσία έχει συλλέξει κατά τη διάρκεια της σωστής λειτουργίας της.

 11 Read more

Οι επιδόσεις των Μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού την προηγούμενη χρονιά. Ποια ξεχώρισαν και ποια υποαπέδωσαν σε σχέση με την αγορά. Γράφει ο κ. Σόλων Ανδρονής.

Η συνεχής αξιολόγηση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων είναι ιδιαίτερης σπουδαιότητας για τους μελλοντικούς επενδυτές, τους μεριδιούχους τους θεσμικούς επενδυτές όπως τα επαγγελματικά ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και για τις ίδιες εταιρίες διαχείρισης για την αξιολόγηση των διαχειριστών τους.

Η αξιολόγηση των διαχειριστών πρέπει να διακρίνεται από συνέπεια, επιστημονική επάρκεια και νέα σύγχρονα εργαλεία εκτίμησης των κινδύνων των αμοιβαίων κεφαλαίων.

 12 Read more