Δισεκατομμύρια πολίτες σε όλο τον κόσμο είναι ανέτοιμοι να διαχειριστούν τις ραγδαίες εξελίξεις ενός ασταθούς, πολύπλοκου και διαρκώς μεταβαλλόμενου χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος. Αναδεικνύεται λοιπόν η σημαντικότητα του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού, ο οποίος σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) είναι:

«Ο συνδυασμός συνειδητότητας, γνώσης, δεξιοτήτων, στάσεων και συμπεριφορών, στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για τη λήψη σωστών χρηματοοικονομικών αποφάσεων, με απώτερο στόχο την επίτευξη της ατομικής χρηματοοικονομικής ευημερίας» (OECD – Atkinson and Messy, 2012).

Τα αποτελέσματα της μοναδικής παγκόσμιας μελέτης για τον Χρηματοοικονομικό Αλφαβητισμό αποκαλύπτουν πως δύο στους τρεις πολίτες σε παγκόσμιο επίπεδο χαρακτηρίζονται ως χρηματοοικονομικά αναλφάβητοι, καθώς αδυνατούν να απαντήσουν σωστά σε απλές ερωτήσεις ανατοκισμού, πληθωρισμού, αριθμητισμού και διασποράς του κινδύνου.

Η μελέτη διεξήχθη κατά το 2014 από την Standard & Poor’s σε 150.000 πολίτες από 140 διαφορετικές χώρες, οι οποίοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε απλές ερωτήσεις χρηματοοικονομικής γνώσης μέσω συνεντεύξεων. Σύμφωνα με την ίδια μελέτη, ένας στους δύο Έλληνες πολίτες χαρακτηρίζεται ως χρηματοοικονομικά αναλφάβητος.

Στο παρακάτω γράφημα παρουσιάζεται το ποσοστό των χρηματοοικονομικά εγγράμματων πολιτών ανά χώρα, αποτυπώνοντας ουσιαστικά τον παγκόσμιο χάρτη χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού.

Γράφημα: Παγκόσμιος Χάρτης Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού

Πηγή: Standard & Poor’s Ratings Services Global Financial Literacy Survey (2015)

Παρακάτω αναφέρονται οι επιπτώσεις της χρηματοοικονομικής γνώσης και της χρηματοοικονομικής άγνοιας στην προσωπική μας ζωή, καθώς επίσης και τα βήματα που οδηγούν στην προσωπική μας χρηματοοικονομική ανεξαρτησία και ελευθερία.

Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός - Μια απαραίτητη δεξιότητα των πολιτών για τον 21ο αιώνα

Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός - Μια απαραίτητη δεξιότητα των πολιτών για τον 21ο αιώνα

*Το κείμενο αυτό, συγγραφής του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, αποτελεί τμήμα του αφιερώματος στον Χρηματοοικονομικό Αλφαβητισμό, όπως δημοσιεύθηκε αρχικά στο τεύχος Μαρτίου 2022 του τριμηνιαίου ενημερωτικού περιοδικού ViSION της Ευρωπαϊκής Πίστης Α.Ε.Γ.Α. και στο insuranceworld.gr στις 29/04/2022.

Επιλέγοντας την παρακάτω εικόνα, μπορείτε να διαβάσετε και να κατεβάσετε άμεσα στην ηλεκτρονική συσκευή σας το πλήρες τεύχος του περιοδικού ViSION για τον Χρηματοοικονομικό Αλφαβητισμό σε ψηφιακή μορφή!

Αφιέρωμα στον Χρηματοοικονομικό Αλφαβητισμό στο τελευταίο τεύχος του εξαίρετου ενημερωτικού περιοδικού ViSION της Ευρωπαϊκής Πίστης

Share this post on: