Οι καταθέσεις της περιόδου 2009-2022 και ορισμένες κρίσιμες επισημάνσεις

Μια από τις πιο σημαντικές μεταβλητές της οικονομίας μιας χώρας είναι το ύψος των καταθέσεων των ιδιωτών και των επιχειρήσεων στις εγχώριες εμπορικές τράπεζες σε σχέση με τις άλλες μακροοικονομικές της μεταβλητές.

Σύμφωνα με την διεθνή αρθρογραφία, το ύψος των καταθέσεων μιας χώρας επηρεάζεται από ένα σύνολο μακροοικονομικών, μικροοικονομικών, αλλά και συμπεριφορικών παραγόντων όπως: το ύψος των επιτοκίων, το μέγεθος του ΑΕΠ, ο πληθωρισμός, οι αποδόσεις των εναλλακτικών επενδύσεων, η φορολογική πολιτική, οι πολιτικές των Κεντρικών Τραπεζών, η κατάσταση του εγχώριου και παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος, η πολιτική και οικονομική κατάσταση της χώρας, η αξιοπιστία του εγχώριου τραπεζικού συστήματος και η αποτελεσματικότητα της εκάστοτε κυβερνητικής πολιτικής.

 7 Read more
Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός - Τα χαρακτηριστικά και τα οφέλη της αναβαλλόμενης ευχαρίστησης

Η αναβαλλόμενη ευχαρίστηση

Ο αυτοέλεγχος, η αυτοπειθαρχία και η διαχρονική συνέπεια αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων μας. Διαχρονικά, έχουν διαμορφωθεί ορισμένες καταναλωτικές και άλλες συνήθειες που προσφέρουν άμεση ευχαρίστηση μέσω των νευρώνων, εμποδίζοντας όμως την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων μας.

 8 Read more
Αφιέρωμα στον Χρηματοοικονομικό Αλφαβητισμό στο τελευταίο τεύχος του εξαίρετου ενημερωτικού περιοδικού ViSION της Ευρωπαϊκής Πίστης

Ο μήνας Απρίλιος είναι διεθνώς αναγνωρισμένος ως Μήνας Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού (Financial Literacy Month) και το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, έπειτα από μία εξαιρετική ιδέα του Διευθυντή Μarketing και Υποστήριξης του Δικτύου Πωλήσεων της Ευρωπαϊκής Πίστης Α.Ε.Γ.Α. Δρ. Γιώργου Γκοτζαγεώργη, υλοποίησε το τεύχος Μαρτίου 2022 του τριμηνιαίου ενημερωτικού περιοδικού ViSION, το οποίο είναι αφιερωμένο στον Χρηματοοικονομικό Αλφαβητισμό.

 5 Read more
Τα καλύτερα ελληνικά μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια της 10ετίας

Ποια χρύσωσαν τους επενδυτές και ποια πέρασαν κάτω από τη… βάση. Τα μαθήματα που πρέπει να αντλήσουν οι επενδυτές. Η σημασία του θεσμού για τα μικρά και μεσαία εισοδήματα. Γράφει ο Νικόλαος Δ. Φίλιππας.

Την τελευταία δεκαετία, ο Γενικός Δείκτης παρουσίασε μέτρια απόδοση, 32,6%. Όμως παρά τη μέτρια απόδοση του Γενικού Δείκτη, 10 Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια πέτυχαν εκπληκτικές αποδόσεις άνω του 100%, προσφέροντας εξαιρετικά κέρδη στους μεριδιούχους με μακροχρόνιο επενδυτικό ορίζοντα σε ένα περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων.

 7 Read more

Κερδίζω

Το εισόδημα για τους περισσότερους ανθρώπους καθορίζεται από τις απολαβές του επαγγέλματος με βάση την απόδοσή τους, την αγορά εργασίας και το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο διαφοροποιείται από χώρα σε χώρα.

Οι άνθρωποι μπορούν να αυξήσουν το εισόδημά τους, να ανέλθουν στην ιεραρχία μιας επιχείρησης και να διεκδικήσουν καλύτερες αμοιβές, διευρύνοντας τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Το εισόδημα μπορεί επίσης να προκύψει από μια επιχειρηματική δραστηριότητα ενός ατόμου.

 3 Read more
Εντυπωσιακές οι εμπειρίες της πρώτης χρονιάς

Η διδασκαλία του πρώτου πανεπιστημιακού μαθήματος Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού στην Ευρώπη ολοκληρώθηκε για το χειμερινό εξάμηνο και, έπειτα από την ανάρτηση των βαθμολογιών των φοιτητών, μπορούμε να αναφερθούμε σε κάποια ιδιαίτερα αισιόδοξα συμπεράσματα από την πορεία του καθώς και στις προσδοκίες μας για το μέλλον του.

Το μάθημα «Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός» προσφέρθηκε για πρώτη χρονιά στους φοιτητές του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, προσφέροντας πρωτοποριακή ύλη και ιδέες, στις οποίες οι φοιτητές ανταποκρίθηκαν επιδεικνύοντας εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον και συμμετοχή. Το μάθημα αυτό παρέχει ολιστική χρηματοοικονομική γνώση στους φοιτητές με σκοπό την σωστή διαχείριση των χρημάτων τους καθ‘ όλη την διάρκεια της ζωής τους, προσφέροντάς τους τις δεξιότητες που απαιτούνται στο νέο παγκόσμιο και ιδιαίτερα περίπλοκο χρηματοοικονομικό περιβάλλον.

 3 Read more