Η κρίση επανέφερε στην επικαιρότητα μία από τις απλούστερες “έννοιες” των χρηματοοικονομικών· την αποταμίευση. Μπορεί να οδηγήσει σε συσσώρευση μιας περιουσίας και δεν αφορά μόνο στα νοικοκυριά. Έχει όμως τα μυστικά της.

Το πιο σημαντικό δίδαγμα της πρόσφατης χρηματοπιστωτικής κρίσης συνοψίζεται σε μόλις πέντε λέξεις: πρώτα απ’ όλα η αποταμίευση!

 2 Read more

Η δυσάρεστη πραγματικότητα που δημιουργούν ο φόβος και η αρνητική επίδραση της ψυχολογίας, έχει σοβαρές επιπτώσεις για θεσμικούς επενδυτές και διαχειριστές χαρτοφυλακίων. Γράφει ο Νικόλαος Δ. Φίλιππας.

Το τελευταίο διάστημα η ελληνική κοινωνία βρέθηκε σε μία έντονη κατάσταση φόβου και πανικού.

Το χρηματιστήριο κατέρρεε, η αγορά ομολόγων είχε από καιρό σταματήσει να λειτουργεί και οι καταθέσεις έφευγαν στο εξωτερικό με εκπληκτική ταχύτητα, επιτείνοντας τα προβλήματα τόσο του τραπεζικού συστήματος όσο και της πραγματικής οικονομίας.

 2 Read more

Επενδυτές και διαχειριστές χαρτοφυλακίων διαπράττουν, αποδεδειγμένα, μία σειρά από επενδυτικά σφάλματα. Ο ρόλος του Behavioral Finance στις επενδύσεις. Το παράδειγμα των ελληνικών ταμείων. Γράφει ο Νικόλαος Δ. Φίλιππας.

Σύμφωνα με μια παλιά παροιμία της Wall Street, οι αγορές επηρεάζονται από δύο παράγοντες: τον φόβο και την απληστία.

Αν και σε μεγάλο βαθμό αυτό είναι αληθές, η συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση είναι ιδιαίτερα υπεραπλουστευμένη, αφού δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι αγορές αποτελούνται από άτομα και το ανθρώπινο μυαλό είναι ιδιαίτερα πολυσύνθετο. Επιπλέον, τα συναισθήματα είναι τόσο πολύπλοκα ώστε ο φόβος και η απληστία αδυνατούν να περιγράψουν με ακρίβεια το σύνολο των ψυχολογικών παραγόντων που επηρεάζουν τα άτομα κατά τη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων.

 2 Read more
Η ελληνική αγορά υπολείπεται σε απόδοση των υπολοίπων ευρωπαϊκών και της αμερικάνικης, όπως υποστήριξε ο Πρόεδρος και Ιδρυτής του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, Καθηγητής Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς Νικόλαος Δ. Φίλιππας, σε συνέντευξή του στο Capital TV την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2009.

 1 Read more
Στις αρνητικές αποδόσεις που παρουσιάζουν τα διεθνή χρηματιστήρια το Σεπτέμβριο κάθε έτους αναφέρθηκε ο Πρόεδρος και Ιδρυτής του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, Καθηγητής Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς Νικόλαος Δ. Φίλιππας, σε συνέντευξή του στο Capital TV την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2009.

 1 Read more

Η συμπεριφορά της αγέλης είναι εντονότερη σε ανοδικές παρά σε πτωτικές περιόδους της χρηματιστηριακής αγοράς τονίζει ο Νικόλαος Δ. Φίλιππας, παραθέτοντας παράλληλα μια επιστημονική ερμηνεία για τη φούσκα του 1999.

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες η Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική (Behavioral Finance) εξετάζει πώς η ατομική και κοινωνική ψυχολογία επηρεάζει τις επενδυτικές επιλογές και κατ’ επέκταση τη συμπεριφορά των χρηματοοικονομικών αγορών.

 2 Read more