Η αναγκαιότητα συνεχούς αξιολόγησης της ποιότητας των διαχειριστών των Αμοιβαίων Κεφαλαίων (A/K) μέσα από ανεξάρτητους και με την κατάλληλη τεχνογνωσία φορείς, έχει γίνει πλέον αποδεκτή και από τους συμμετέχοντες στην ελληνική αγορά Α/Κ.

Όπως έχει ανακοινωθεί στον οικονομικό τύπο, ήδη τα Α/Κ της Eurobank αξιολογήθηκαν από τη Standard and Poor’s, ενώ και άλλα αμοιβαία κεφάλαια βρίσκονται πλέον στη διαδικασία αξιολόγησης.

 1 Read more

Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η μεγάλη άνοδος του δείκτη Dow Jones αλλά και η σχετική του σταθερότητα, συνδέεται στενά με τις μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές στο φορολογικό νόμο το 1986 (Mosebach M. and M. Najand, 1999, «Are the Structural Changes in Mutual Funds Investing Driving the U.S. Stock Market to its Current Levels?»). Ο νόμος αυτός καθιέρωσε τους προσωπικούς λογαριασμούς συνταξιοδότησης (individual retirement accounts, IRA) και τα 401(k) συνταξιοδοτικά προγράμματα [401(k) retirement plans] στη συνείδηση του κοινού και έκανε πολύ εύκολη την πρόσβαση σε αυτά. Οι αλλαγές αυτές, σε συνδυασμό με την έλλειψη εμπιστοσύνης του αμερικανικού λαού για την εξασφάλιση σύνταξης στο κρατικό πρόγραμμα κοινωνικής ασφάλισης, οδήγησαν σε πολύ σημαντική αύξηση των επενδύσεων προκειμένου να εξασφαλιστούν οι μελλοντικές συντάξεις του.

 1 Read more