Ο μήνας Απρίλιος είναι διεθνώς αναγνωρισμένος ως Μήνας Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού (Financial Literacy Month) και το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, έπειτα από μία εξαιρετική ιδέα του Διευθυντή Μarketing και Υποστήριξης του Δικτύου Πωλήσεων της Ευρωπαϊκής Πίστης Α.Ε.Γ.Α. Δρ. Γιώργου Γκοτζαγεώργη, υλοποίησε το τεύχος Μαρτίου 2022 του τριμηνιαίου ενημερωτικού περιοδικού ViSION, το οποίο είναι αφιερωμένο στον Χρηματοοικονομικό Αλφαβητισμό.

Στο τεύχος αυτό παρουσιάζονται, μεταξύ άλλων, οι διάφορες πτυχές του Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, οι ομάδες ενδιαφέροντος, το χρηματοοικονομικό άγχος, τα οφέλη της αναβαλλόμενης ευχαρίστησης, τα στάδια της χρηματοοικονομικής μας ζωής, μία συνέντευξη του Προέδρου του Ινστιτούτου, ένα τεστ χρηματοοικονομικών γνώσεων για παιδιά καθώς και ένα αντίστοιχο τεστ χρηματοοικονομικών συμπεριφορών για παιδιά.

Να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο τεύχος του περιοδικού ViSION έχει αποσταλεί ηλεκτρονικά σε όλους τους πελάτες της Ευρωπαϊκής Πίστης, ενώ παράλληλα διατίθεται σε έντυπη μορφή μέσω των εταιρικών της καταστημάτων.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στα πλαίσια των δράσεων για την διεθνή εκστρατεία χρηματοοικονομικής ευαισθητοποίησης Global Money Week 2022 του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Επιλέγοντας την παρακάτω εικόνα, μπορείτε να διαβάσετε και να κατεβάσετε άμεσα στην ηλεκτρονική συσκευή σας το πλήρες τεύχος του περιοδικού ViSION για τον Χρηματοοικονομικό Αλφαβητισμό σε ψηφιακή μορφή!

Αφιέρωμα στον Χρηματοοικονομικό Αλφαβητισμό στο τελευταίο τεύχος του εξαίρετου ενημερωτικού περιοδικού ViSION της Ευρωπαϊκής Πίστης

Share this post on: