Η ουσία του όρου Personal Finance αφορά στην επίτευξη των προσωπικών μας χρηματοοικονομικών και άλλων στόχων.

Το Personal Finance αποτελεί τον κυρίαρχο όρο ο οποίος καλύπτει τις διάφορες πτυχές της διαχείρισης των χρημάτων μας, με ιδιαίτερη έμφαση στην αποταμίευση και στην επένδυση. Συμπυκνώνει το σύνολο των χρηματοοικονομικών γνώσεων και δράσεων που αφορούν τόσο στο άτομο (personal finance) όσο και στην οικογένεια (family finance).

Στα πλαίσια μιας ολιστικής χρηματοοικονομικής προσέγγισης το Personal Finance περιλαμβάνει την δημιουργία εισοδήματος (income), την (έξυπνη) κατανάλωση (spending), την κατάρτιση και την πιστή εφαρμογή ενός προϋπολογισμού (budgeting), τις σχέσεις μας με τις τράπεζες (banking), την προστασία μας μέσα από την ασφάλιση (insurance), το ύψος και την διαχείριση των στεγαστικών δανείων (mortgage loans), τις επενδύσεις (investments), τον προγραμματισμό για την συνταξιοδότηση (retirement planning), τον σωστό προγραμματισμό των φόρων (tax planning) και γενικότερα την βέλτιστη διαχείριση της περιουσίας μας.

Στην Ελλάδα κανένα Πανεπιστήμιο δεν προσφέρει ολιστικές σχετικές γνώσεις στο ιδιαίτερης σπουδαιότητας για την ποιότητα της ζωής μας αντικείμενο του Personal Finance, παρά μόνον αποσπασματικές, με αποτέλεσμα να χάνεται η μεγάλη εικόνα της χρηματοοικονομικής γνώσης των φοιτητών μας, οι οποίοι σε λίγα χρόνια θα είναι μελλοντικοί γονείς και θα κληθούν να πάρουν σημαντικές χρηματοοικονομικές αποφάσεις τόσο για αυτούς, όσο και την οικογένεια τους. Δυστυχώς και σε παγκόσμιο επίπεδο ελάχιστα πανεπιστήμια θεραπεύουν το αντικείμενο αυτό.

Η ουσία του όρου Personal Finance αφορά στην επίτευξη των προσωπικών μας χρηματοοικονομικών και άλλων στόχων, είτε αυτοί αναφέρονται στην εξασφάλιση ενός επαρκούς ποσού χρημάτων για την κάλυψη βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών αναγκών και υποχρεώσεων, είτε για κάτι μακροπρόθεσμο όπως ο χρηματοοικονομικός προγραμματισμός για την ποιότητα της ζωής μας κατά την περίοδο της συνταξιοδότησης.

Όπως είναι φυσικό δεν υπάρχει γενική λύση για όλους, αφού κάθε άτομο έχει διαφορετικά εισοδήματα, υποχρεώσεις, απαιτήσεις διαβίωσης, χρηματοοικονομικούς στόχους και επιθυμίες. Όμως υπάρχουν μερικές γενικά παραδεκτές αρχές και κανόνες που αφορούν όλους μας και μπορούμε τις αρχές αυτές να τις προσαρμόσουμε ανάλογα. Η επίτευξη των χρηματοοικονομικών αυτών στόχων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη του τελικού στόχου του ατόμου που είναι η ευημερία μας (wellbeing).

Όπως είναι γνωστό η ευημερία ενός ατόμου έχει τρεις συνιστώσες:

  • την φυσική ευημερία (physical wellbeing),
  • την κοινωνική ευημερία (social wellbeing), και
  • την χρηματοοικονομική ευημερία (financial wellbeing).

Η μεγαλύτερη επένδυση είμαστε εμείς!

Ελάχιστα ακαδημαϊκά ιδρύματα στον κόσμο προσφέρουν μαθήματα για την σωστή διαχείριση των χρημάτων μας, γι’ αυτό και είναι σημαντικό να ενισχύσουμε τις χρηματοοικονομικές μας γνώσεις μακριά από τις παγίδες του λαϊκισμού και της ημιμάθειας.

Στην διαχείριση των χρημάτων μας είναι πολύ σημαντικό να μην επηρεαζόμαστε από τα συναισθήματα μας, να είμαστε πειθαρχημένοι, και να έχουμε υπομονή! Φυσικά οι κανόνες μπορούν να παραβιάζονται βραχυπρόθεσμα, αρκεί να είμαστε προσηλωμένοι στους μακροπρόθεσμους στόχους μας.

Ο βασικός σκοπός του Personal Finance είμαστε εμείς! Επενδύουμε λοιπόν στον εαυτό μας, στην εκπαίδευση μας, στις εμπειρίες μας, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και το πιο σημαντικό στην υγεία μας.

Από την άλλη μεριά η βελτίωση της χρηματοοικονομικής μας υγείας και η επίτευξη της χρηματοοικονομικής μας ανεξαρτησίας, θα οδηγήσουν στην μείωση του χρηματοοικονομικού μας άγχους και σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής, που είναι τελικά ο βασικός σκοπός του ανθρώπου.

Μην ξεχνάμε ότι το μεγαλύτερο ταξίδι της ζωής ξεκινάει με ένα μικρό πρώτο βήμα… Ξεκινάμε λοιπόν τώρα! Η εμπειρία με την Πανδημία του Κορωνοϊού είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για εσωτερική ενδοσκόπηση, λιγότερες ταχύτητες, περισσότερη εν συναίσθηση και μεγαλύτερη αλληλεγγύη.

*Ο Νικόλαος Δ. Φίλιππας είναι Καθηγητής Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Πρόεδρος και Ιδρυτής του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού.

*Άρθρο που δημοσιεύθηκε στο Ethnos.gr στις 19/07/2020.

Business photo created by rawpixel.com – www.freepik.com

Share this post on: