Στα πλαίσια των δράσεων για την Global Money Week 2022, το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού θα πραγματοποιήσει δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) σε εκπαιδευτικούς στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου θα παρουσιασθεί το «Πρόγραμμα @ξία», η πρωτοποριακή και εξειδικευμένη εκπαιδευτική πλατφόρμα (microsite) η οποία δημιουργήθηκε με σκοπό την καλλιέργεια της χρηματοοικονομικής γνώσης και την χρηματοοικονομική ενδυνάμωση παιδιών ηλικίας 9 έως 11 ετών.

 13 Read more

Στα πλαίσια των δράσεων για την Global Money Week 2022, το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού θα πραγματοποιήσει δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) σε γονείς μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου θα παρουσιασθεί το «Πρόγραμμα @ξία», η πρωτοποριακή και εξειδικευμένη εκπαιδευτική πλατφόρμα (microsite) η οποία δημιουργήθηκε με σκοπό την καλλιέργεια της χρηματοοικονομικής γνώσης και την χρηματοοικονομική ενδυνάμωση παιδιών ηλικίας 9 έως 11 ετών.

 13 Read more

Προσωπική Χρηματοοικονομική σε περιόδους κρίσεων: Ο ρόλος των κρυπτονομισμάτων και του χρυσού – Personal Finance E-Learning Course

Ένα καινοτόμο πρόγραμμα e-learning (ασύγχρονης εκπαίδευσης) με την συνδυασμένη αξιοπιστία και εγκυρότητα του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού για τις πιο πρόσφατες παγκόσμιες εξελίξεις, με πιστοποιητικό επιμόρφωσης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

 11 Read more

Το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού θα στηρίξει τις συλλογικές προσπάθειες της Ελλάδας στην φετινή Global Money Week, με στόχο να προσεγγίσει τα παιδιά και τους νέους μας για έναν ξεχωριστό σκοπό· να ενσταλάξει σημαντικές αξίες σε σχέση με όλες τις πτυχές της υπεύθυνης διαχείρισης των χρημάτων.

Είμαστε υπερήφανοι που είμαστε μέρος αυτής της ετήσιας εκστρατείας χρηματοοικονομικής ευαισθητοποίησης, η οποία υπογραμμίζει την εξέχουσα σημασία της διδασκαλίας των παιδιών και των νέων σχετικά με τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό.

 12 Read more

Στα πλαίσια της πραγμάτωσης του οράματος του Ινστιτούτου για την εθνική και διεθνή αναγνώριση της σημασίας του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού, καθώς και ενός εκ των θεμελιωδών σκοπών του, αυτόν της συμβολής στην δημιουργία μιας μακροχρόνιας εθνικής στρατηγικής για την καταπολέμηση του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού, το Ινστιτούτο αναγνωρίζεται ως ένας από τους σημαντικότερους εθνικούς φορείς για το θέμα αυτό και συμβάλλει ενεργά, σε εθελοντική βάση, στην δημιουργία της πρώτης Εθνικής Στρατηγικής για τον Χρηματοοικονομικό Αλφαβητισμό στην Ελλάδα.

 11 Read more

Προσωπική Χρηματοοικονομική σε περιόδους κρίσεων: Ο ρόλος των κρυπτονομισμάτων και του χρυσού – Personal Finance E-Learning Course

Ένα καινοτόμο πρόγραμμα e-learning (ασύγχρονης εκπαίδευσης) με την συνδυασμένη αξιοπιστία και εγκυρότητα του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού για τις πιο πρόσφατες παγκόσμιες εξελίξεις, με πιστοποιητικό επιμόρφωσης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

 12 Read more