Στα πλαίσια της πραγμάτωσης του οράματος του Ινστιτούτου για την εθνική και διεθνή αναγνώριση της σημασίας του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού, καθώς και ενός εκ των θεμελιωδών σκοπών του, αυτόν της συμβολής στην δημιουργία μιας μακροχρόνιας εθνικής στρατηγικής για την καταπολέμηση του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού, το Ινστιτούτο αναγνωρίζεται ως ένας από τους σημαντικότερους εθνικούς φορείς για το θέμα αυτό και συμβάλλει ενεργά, σε εθελοντική βάση, στην δημιουργία της πρώτης Εθνικής Στρατηγικής για τον Χρηματοοικονομικό Αλφαβητισμό στην Ελλάδα.

Το έργο για την εκπόνηση της εθνικής μας στρατηγικής εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομικών, συντονίζεται από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και υλοποιείται από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Αξίζει να σημειώσουμε ότι το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού αποτελεί συνδεδεμένο μέλος του Διεθνούς Δικτύου Χρηματοοικονομικής Εκπαίδευσης του ΟΟΣΑ από τον Απρίλιο του 2021.

Το Ινστιτούτο έλαβε μέρος στην εναρκτήρια συνάντηση των ενδιαφερομένων μερών την Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021 και στο εξειδικευμένο high-level workshop του προγράμματος την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2022, ενώ έχει ήδη καταθέσει τόσο τον απολογισμό των δράσεών του για τα 6 χρόνια προσφοράς του για την χρηματοοικονομική ενημέρωση και ενδυνάμωση των πολιτών της χώρας μας, όσο και έναν μεγάλο αριθμό προτάσεων σχετικά με την πρώτη μας εθνική στρατηγική.

Στην σημαντική και πρωτοπόρο αυτή δράση για τα ελληνικά δεδομένα, το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού εκπροσωπούν η Επιστημονική Συνεργάτιδα του Ινστιτούτου και Διδάκτωρ Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Δρ. Βασιλική Α. Τζώρα, καθώς και ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου, Ελευθέριος Κ. Νικολάου.

 

Share this post on: