Οι επιδόσεις των Μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού την προηγούμενη χρονιά. Ποια ξεχώρισαν και ποια υποαπέδωσαν σε σχέση με την αγορά. Γράφει ο κ. Σόλων Ανδρονής.

Η συνεχής αξιολόγηση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων είναι ιδιαίτερης σπουδαιότητας για τους μελλοντικούς επενδυτές, τους μεριδιούχους τους θεσμικούς επενδυτές όπως τα επαγγελματικά ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και για τις ίδιες εταιρίες διαχείρισης για την αξιολόγηση των διαχειριστών τους.

Η αξιολόγηση των διαχειριστών πρέπει να διακρίνεται από συνέπεια, επιστημονική επάρκεια και νέα σύγχρονα εργαλεία εκτίμησης των κινδύνων των αμοιβαίων κεφαλαίων.

Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει ένας επιστημονικός Οργανισμός που να αποτυπώνει με επιστημονική ακρίβεια την επίδοση των διαχειριστών. Ως εκ τούτου οι αναλύσεις περιορίζονται στην σύγκριση των απλών αποδόσεων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων με τις αποδόσεις του Γενικού Δείκτη, ο οποίος δεν αποτελεί και ένα κατάλληλο δείκτη αναφοράς.

Ας δούμε λοιπόν την πορεία των μετοχικών Α/Κ εσωτερικού για το 2021. Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου είχε μια ικανοποιητική απόδοση την περασμένη χρονιά, της τάξης του 10,43%. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι απλές αποδόσεις όλων των μετοχικών Α/Κ εσωτερικού που δραστηριοποιήθηκαν για όλο το διάστημα του 2021 (40 σε σύνολο) καθώς και του δείκτη αναφοράς τους (benchmark).

 

Πηγή Δεδομένων: Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, Refinitiv Eikon (Datastream)

 

Με βάση την ανάλυση των στοιχείων από την Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, το Α/Κ που είχε την καλύτερη απλή απόδοση ήταν το ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού με +25,90%, με το ALPHA Επιθετικής Στρατηγικής Institutional να κατατάσσεται δεύτερο με +23,14%, το ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund – I με +22,53% να έρχεται τρίτο, το ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund – R με +21,54% να έρχεται τέταρτο και το Κατηγορία μεριδίων Θεσμικών Επενδυτών (Θ) – 3Κ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού με +21,43% να κλείνει την πεντάδα με τα καλύτερα ΑΚ.

Αντιθέτως, τα πέντε χειρότερα Α/Κ μετοχικά εσωτερικού για το 2021 ήταν το EUROBANK GF Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού με +11,13%, το EUROBANK NTT GF Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού με +11,13%, το INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. με +11,18%, το PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity – Greek Equities Fund με +11,62% και το EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities με +11,62%.

Φυσικά οι παρελθούσες αποδόσεις δεν είναι ενδεικτικές των μελλοντικών, αλλά αν η επίδοση των διαχειριστών χαρακτηρίζεται από διαχρονική (θετική ή αρνητική) συνέπεια τότε το στοιχείο αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη.

Το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού θα αξιολογεί τα Αμοιβαία Κεφάλαια σε τακτική βάση και σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα ,παρέχοντας χρήσιμες και αμερόληπτες πληροφορίες για τις αποδόσεις και τους κινδύνους των ελληνικών Α/Κ.

*Ο Σόλων Ανδρονής είναι Υποψήφιος Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Επιστημονικός Συνεργάτης του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού.

*Άρθρο που δημοσιεύθηκε στο Euro2day.gr στις 14/02/2022.

Free Stock photos by Vecteezy

Share this post on: