Έχοντας ήδη δημοσιεύσει συγκριτικά στοιχεία για την πορεία του Α.Ε.Π. της Ελλάδας σε σχέση με αυτό της Πορτογαλίας καθώς και κάποιων επιλεγμένων χωρών του πρώην Ανατολικού Μπλοκ (Σλοβακία, Εσθονία), το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού δημοσιεύει σήμερα, για λόγους ολοκλήρωσης των συγκρίσεων, τις συγκρίσεις της διαχρονικής πορείας του κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. της Ελλάδας βάσει ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης με 11 συνολικά ευρωπαϊκές χώρες, σε κάποιες από τις οποίες παρατηρούμε πως η Ελλάδα βρίσκεται πια σε σημαντικά χαμηλότερο επίπεδο.

Μόνο με την κατανόηση της πραγματικότητας και των προβλημάτων της Ελληνικής Οικονομίας θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε το βιοτικό επίπεδο των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων γενεών.

Free Stock photos by Vecteezy

Share this post on: