Παιχνίδια και Ψευδαισθήσεις

3. Μπορείς να βρεις το τετράφυλλο τριφύλλι;

4. Μπορείς να βρεις που είναι το ψάρι;

5. Ποιος από τους 3 στρατιώτες είναι πιο ψηλός;