Δελτία Τύπου

Εκδηλώσεις

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην χρηματοοικονομική εκπαίδευση των παιδιών – Δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο από το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού

Στα πλαίσια των δράσεων για την Global Money Week 2022, το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού θα πραγματοποιή Read more

Ο ρόλος των γονέων στην χρηματοοικονομική εκπαίδευση των παιδιών – Δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο από το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού

Στα πλαίσια των δράσεων για την Global Money Week 2022, το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού θα πραγματοποιή Read more

Ο ρόλος των γονέων στην χρηματοοικονομική εκπαίδευση των παιδιών – Παρουσίαση του προγράμματος @ξία σε γονείς, στελέχη των εταιρειών-μελών της ΕΕΔΑΔΠ

Ο Πρόεδρος και Ιδρυτής του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, Καθηγητής Χρηματοοικονομικής του Π Read more

Επιλεγμένα Άρθρα για τους Γονείς

Αρχεία και Οδηγοί για τους Γονείς