Αγαπητοί γονείς,

Τα παιδιά μας σήμερα  αντιμετωπίζουν μια πραγματικά δύσκολη πραγματικότητα. Δεν είναι μόνο οι επιπτώσεις της πανδημίας που τα έχει επηρεάσει και που φαίνεται ότι φτάνει στο τέλος της, αλλά αυτά που θα αναδειχθούν μετά από αυτή!

Οι ταχύτατες τεχνολογικές εξελίξεις όπου η γνώση διπλασιάζεται κάθε 12 ώρες, το υψηλό χρέος που μεταφέρεται στις νέες γενιές, οι συχνές χρηματοπιστωτικές κρίσεις που αυξάνουν τις κοινωνικές ανισότητες και την φτώχεια, οι λίγες ευκαιρίες που τους προσφέρει το σύστημα ο σκληρός ανταγωνισμός που θα αντιμετωπίσουν τα παιδιά στο μέλλον τόσο από συνομήλικους τους ,όσο και από τα Robots, θα διαμορφώσουν μια εντελώς νέα πραγματικότητα που απαιτεί νέες δεξιότητες, οι οποίες δεν παρέχονται από την δημόσια, αλλά και πολλές φορές από την ιδιωτική εκπαίδευση.

Οι λέξεις που θα κυριαρχήσουν στο άμεσο μέλλον και χαρακτηρίζουν αυτό που ονομάζουμε Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση είναι οι:

Data analytics , Artificial Intelligence, Internet of Things, Machine Learning,  Virtual Reality  Internet of Anything, Robots, Digitalization, Disruption, FinTech  και είναι απαραίτητες δεξιότητες για πολλά επαγγέλματα του μέλλοντος.

Όμως  η δεξιότητα που αφορά όλους τους πολίτες τον 21ο  αιώνα είναι ο Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός (Financial Literacy), την σωστή δηλαδή χρήση των χρημάτων μας, για όλη την διάρκεια της ζωής μας!

Το Ινστιτούτο, γνωρίζει τις προκλήσεις του μέλλοντος, αφουγκράζεται τις  αγωνίες των γονιών και συμβάλει στην διάχυση της χρηματοοικονομικής γνώσης στα παιδιά που αποτελούν το μέλλον.

Σε αυτό το ταξίδι της γνώσης τα παιδιά χρειάζονται  και την δικιά σας συμβολή γιατί είσαστε τα πρότυπα τους!

Το Ινστιτούτο φιλοδοξεί να αποτελέσει τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των παιδιών ,των δασκάλων και των γονιών με νέες δράσεις που θα ανακοινωθούν σύντομα .

Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι !

Νικόλαος Δ. Φίλιππας,

Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Πειραιώς
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων &
Ιδρυτής του Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού
(Hellenic Financial Literacy Institute – HFLI).

Θεματικές Ενότητες

Στις 9 ενότητες που θα βρείτε παρακάτω αναλύονται μια σειρά από θέματα, που βοηθούν τα παιδιά να μάθουν με απλό τρόπο πράγματα που σίγουρα θα τους φανούν χρήσιμα καθώς μεγαλώνουν. Παράλληλα, θα βρείτε και κάποιες απλές, διασκεδαστικές ασκήσεις, ώστε τα παιδιά να κατανοήσουν και να εμπεδώσουν ακόμα καλύτερα τις νέες γνώσεις.

ΕΕΔΑΔΠ - Ενότητα 1 - Το χρήμα και η ιστορία του+
1. Το χρήμα και η ιστορία του
Χρήμα (money) λέμε οποιοδήποτε μέσο πληρωμών το οποίο είναι αναγνωρισμένο και αποδεκτό από πολλούς ανθρώπους…

 

δείτε περισσότερα

ενότητα 2+
2. Έξυπνες αγοραστικές επιλογές
Κατανάλωση (spending) ονομάζεται η αγορά και η χρήση αγαθών και υπηρεσιών όπως τρόφιμα, παιχνίδια, αναψυκτικά, σοκολάτες, smartphones και μεταξύ άλλων υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας….

δείτε περισσότερα

+
3. Διαφορές αναγκών και επιθυμιών
Οι άνθρωποι εργάζονται και τα χρήματα που βγάζουν τα χρησιμοποιούν για να αγοράσουν πράγματα που χρειάζονται (ανάγκες), αλλά και πράγματα που θέλουν να αποκτήσουν (επιθυμίες)…

δείτε περισσότερα

+
4. Βάζοντας στόχους μέσω της αποταμίευσης
Οι άνθρωποι εργάζονται για να κερδίσουν χρήματα και να κάνουν τη ζωή τους καλύτερη, καλύπτοντας τις βασικές τους ανάγκες και ικανοποιώντας πολλές από τις επιθυμίες τους…

δείτε περισσότερα

+
5. Δημιουργώντας έναν προϋπολογισμό
Ο προϋπολογισμός είναι ένα σχέδιο στο οποίο καταγράφουμε αναλυτικά τα έσοδα και τα έξοδά μας…

 

δείτε περισσότερα

ΕΕΔΑΔΠ - Ενότητα 6 - Τράπεζες–επιτόκιο-τόκος+
6. Τράπεζες–επιτόκιο-τόκος

Τράπεζα είναι ένας χρηματοοικονομικός οργανισμός, δηλαδή μια επιχείρηση, η οποία  ασχολείται με όλες τις δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με τα χρήματα…

δείτε περισσότερα

+
7. Προστασία από τους κινδύνους. Ο ρόλος της ασφάλισης
Ο κίνδυνος είναι μια λέξη (έννοια) που χρησιμοποιείται για να περιγράψει πολλές και διαφορετικές πιθανές δυσάρεστες καταστάσεις…

δείτε περισσότερα

+
8. Τι είναι ο δανεισμός;

Όπως είδαμε σε προηγούμενα κεφάλαια οι άνθρωποι εργάζονται για να καλύψουν τις ανάγκες τους και να ικανοποιήσουν τις επιθυμίες τους…

δείτε περισσότερα

ΕΕΔΑΔΠ - Ενότητα 9 - Φιλανθρωπία+
9. Φιλανθρωπία

Δωρίζοντας τον χρόνο μας ,την εργασία μας και μερικά από τα χρήματα μας εφόσον μας περισσεύουν. Συμβάλουμε με τις δυνάμεις μας να κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο!..

δείτε περισσότερα

GFLI - ΕΕΔΑΔΠ -Ενότητα 10 - Ασκήσεις και Σταυρόλεξα+
11. Ασκήσεις και Σταυρόλεξα
δείτε περισσότερα
GFLI - ΕΕΔΑΔΠ -Ενότητα 10 - Παιχνίδια και Ψευδαισθήσεις+
12. Παιχνίδια και Ψευδαισθήσεις
δείτε περισσότερα

Tι είναι ο Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός;

«Ο συνδυασμός συνειδητότητας, γνώσης, δεξιοτήτων, στάσεων και συμπεριφορών στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για τη λήψη σωστών χρηματοοικονομικών αποφάσεων, με απώτερο στόχο την επίτευξη της ατομικής χρηματοοικονομικής ευημερίας»

ΟΟΣΑ / Atkinson and Messy, 2012

Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού - ταυτότητα του ινστιτούτου
Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός

Ταυτότητα του Ινστιτούτου

Αποστολή και κύριο μέλημά μας είναι η διάχυση της χρηματοοικονομικής γνώσης στις πιο ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, τόσο με παραδοσιακούς τρόπους και μέσα, όσο και με τη χρήση της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας.

δείτε περισσότερα

Τομείς Δραστηριοποίησης

Ομιλίες και εκδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα, πρωτότυπα άρθρα και επιστημονικές μελέτες, εξειδικευμένα μαθησιακά προγράμματα, συγγραφή και έκδοση βιβλίων, Εθνική Έρευνα Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, Financial Literacy Conference.

δείτε περισσότερα

Δράσεις του Ινστιτούτου

Περιηγηθείτε στις πραγματοποιηθείσες δράσεις του Ινστιτούτου και ενημερωθείτε για τις μελλοντικές.

δείτε περισσότερα

Ο κύκλος του χρήματος

Ανακαλύψτε τις 7 βασικές έννοιες του Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού.

Υποστηρικτές του Ινστιτούτου

Μια μεγάλη κοινότητα ευαισθητοποιημένων πολιτών, οργανισμών, πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, θεσμικών φορέων και εταιριών, αγκαλιάζουν το όραμα του Ινστιτούτου για την διάχυση της Χρηματοοικονομικής Γνώσης στη χώρα μας, υποστηρίζοντας ενεργά και μεγεθύνοντας τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις μας.

book banner

Ρωτήστε μας!

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με το Ινστιτούτο και τις πρωτοβουλίες του, τις δυνατότητες υποστήριξης και συνεργασίας.