Ο Πρόεδρος και Ιδρυτής του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, Καθηγητής Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς Νικόλαος Δ. Φίλιππας, παρουσίασε σε γονείς, στελέχη των εταιρειών-μελών της Ένωσης Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΕΔΑΔΠ), το Πρόγραμμα @ξία, την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021.

Τον Πρόεδρο του Ινστιτούτου παρουσίασαν, ο Διευθύνων Σύμβουλος της UCI Greece LMS, κύριος Αριστείδης Αρβανιτάκης, καθώς και η υπεύθυνη επικοινωνίας της Ένωσης, κυρία Λύδα Μοντιάνο.

Σε μία διάλεξη που διήρκησε πάνω από 45 λεπτά, παρουσιάστηκαν οι λόγοι για τους οποίους θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε ολιστικά τα παιδιά μας και να τα προετοιμάσουμε για ένα εκθετικά μεταβαλλόμενο μέλλον με πληθώρα προκλήσεων, όπως η υπερχρέωση, η επιμήκυνση της διάρκειας ζωής, οι νέες τεχνολογίες και τα Robots.

Στην συνέχεια παρουσιάστηκαν οι ενότητες του προγράμματος @ξία και επακολούθησε μια διαλογική συζήτηση με ενδιαφέρουσες ερωτήσεις από την πλευρά των συμμετεχόντων γονέων.

Το συμπέρασμα της διάλεξης ήταν ότι οι γονείς αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη των παιδιών, μαζί με το σχολείο και τους ειδικούς.

Share this post on: