Εγκλωβισμένοι στα προβλήματα που προέκυψαν από τη δεκάχρονη οικονομική κρίση και με περιορισμένη πληροφόρηση για τις διεθνείς εξελίξεις, το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού επεξεργάστηκε στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (IMF) και απεικονίζει τη δεκαετή πορεία τού κατά κεφαλήν ΑΕΠ των 40 χωρών της Ευρώπης σε όρους τρεχόντων δολαρίων.

Παίρνοντας σαν σημείο αναφοράς το 2010 και όχι το 2008, όπου η Ελλάδα παρουσίαζε υψηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ, τα στοιχεία αποτελούν μια απόδειξη ότι μόνο η χώρα μας ήταν η μοναδική η οποία δεν κατάφερε να αντιδράσει από τις επιπτώσεις της μεγάλης χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2007/2008 λόγω των διαχρονικών προβλημάτων που παραμένουν άλυτα και είναι λίγο-πολύ γνωστά σε όλους μας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εντυπωσιακή πορεία των πρώην ανατολικών χωρών, των οποίων το κατά κεφαλήν εισόδημα της πλειοψηφίας τους είναι πλέον υψηλότερο από αυτό της χώρας μας. Επειδή το ΑΕΠ έχει συγκεκριμένους περιορισμούς και «δεν τα δείχνει όλα» θα πρέπει να σημειώσω ότι οι χώρες αυτές είναι δεν έχουν αναλάβει υπερβολικό χρέος και χαρακτηρίζονται ως χρηματοοικονομικά υγιείς. Η Βουλγαρία, για παράδειγμα, είναι η τέταρτη χρηματοοικονομικά πιο υγιής χώρα στον κόσμο με ποσοστό Δημοσίου Χρέους προς ΑΕΠ κάτω από το 25%, ενώ η χώρα μας είναι η δεύτερη χειρότερη χρηματοοικονομικά χώρα στον κόσμο με τον προαναφερθέντα λόγο να πλησιάζει το 2020 το 200%, στοιχείο που δεν αποτυπώνεται στο ΑΕΠ.

Ως εκ τούτου πρέπει να δούμε επιτέλους τι κάναμε λάθος όλα αυτά τα χρόνια και να προχωρήσουμε γρήγορα σε εκείνες τις μεταρρυθμίσεις που θα κάνουν την χώρα μας εξωστρεφή, πιο ανταγωνιστική δίνοντας προτεραιότητα στους νέους οι οποίοι είναι και οι μεγάλοι χαμένοι από τα τραγικά λάθη και τις διαρκείς αναβολές των πολιτικών των προηγούμενων γενεών.

Είναι για μένα προφανές ότι στο μέλλον θα μας ξεπεράσουν σε βιοτικό επίπεδο αρκετές πρώην ανατολικές χώρες και αρχικά η Ρουμανία και η Βουλγαρία.

*Ο Νικόλαος Δ. Φίλιππας είναι Καθηγητής Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Πρόεδρος και Ιδρυτής του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού.

Economy Vectors by Vecteezy

Share this post on: