Φόρτωση Εκδηλώσεις

« Όλες οι Εκδηλώσεις

  • Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

Συμμετοχή του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού στο Συνέδριο «Internet Governance Forum Greece 2022»

5 Νοεμβρίου 2022 - 6 Νοεμβρίου 2022

Το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού συμμετέχει στο Συνέδριο «Internet Governance Forum Greece 2022»

Το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού συμμετέχει, μέσω του Επιστημονικού του Συνεργάτη κυρίου Γιάννη Ρουσόπουλου, στο Ετήσιο Συνέδριο του Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου Ελλάδος «Internet Governance Forum Greece 2022», το οποίο πραγματοποιείται στην ΟΤΕ Academy, στις 5 και 6 Νοεμβρίου 2022.

Το Internet Governance Forum Greece 2022 αποτελεί το ελληνικό συνέδριο στο πλαίσιο του διεθνούς δικτύου IGF, το οποίο πραγματοποιείται υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο σκοπός του IGF Ελλάδος είναι να προσφέρει μια καινοτόμο πλατφόρμα με στόχο τη διεξαγωγή μιας ανοιχτής, διαφανούς και πολυμερούς συζήτησης πάνω σε σύγχρονα και σημαντικά ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία, όπως ο εκδημοκρατισμός του διαδικτύου, η νομιμότητα της χάραξης ψηφιακής πολιτικής και το μέλλον μιας κοινωνίας με γνώμονα την τεχνολογία.

Απώτερη επιδίωξη αυτών των διαδικασιών είναι η διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής, που στη συνέχεια θα δημοσιευθούν και θα επικοινωνηθούν σε εθνικούς αλλά και διεθνείς φορείς, υπεύθυνους θεσμικά για την χάραξη πολιτικής.

Ο γενικός τίτλος του φετινού συνεδρίου είναι «Decentralization of Power», ή αλλιώς η αποκεντροποίηση της δύναμης. Ο όρος αποκεντροποίηση αναφέρεται στη μεταφορά εξουσίας και ευθύνης για μια λειτουργία ή ένα σύστημα από μια κεντρική οντότητα σε πολλαπλές, ανεξάρτητες και χαμηλότερες στην ιεραρχία οντότητες. Στο πλαίσιο της διακυβέρνησης του Διαδικτύου, η αποκεντροποιημένη φύση του σημαίνει ότι καμία ενιαία, κεντρική αρχή δεν διέπει τη διαχείριση του Διαδικτύου, και επομένως το Διαδίκτυο ελέγχεται από πολλούς φορείς ή άτομα.

Το συνέδριο IGF Greece 2022 θα συγκεντρώσει αναγνωρισμένους εκπροσώπους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, της ακαδημαϊκής και τεχνικής κοινότητας καθώς επίσης και της Κοινωνίας των Πολιτών, και θα αναλύσει τις πολλαπλές πτυχές του Decentralization of Power, εστιάζοντας στους τρόπους με τους οποίους οι νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο αναδιαμορφώνουν πτυχές της πολιτικής, της οικονομίας και της ζωής των πολιτών, στο πλαίσιο αποκεντροποίησης υπαρχουσών δομών διακυβέρνησης.

Την Κυριακή 6 Νοεμβρίου στις 10:00 π.μ., ο κύριος Ρουσόπουλος πρόκειται να συμμετάσχει στην θεματική ενότητα «Αποκεντρωμένη Χρηματοοικονομική», με την ομιλία του να εστιάζει στην χρηματοοικονομική διάσταση του Bitcoin, στην δύναμη της κοινότητας, καθώς επίσης και στην πορεία και στις ιστορικές προκλήσεις που αντιμετώπισε η αγορά από την δημοσίευση του White Paper του Bitcoin το 2008.

Μάθετε περισσότερα για την ατζέντα του συνεδρίου ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: https://2022.igfgreece.eu

Λεπτομέρειες

Αρχή:
5 Νοεμβρίου 2022
Τέλος:
6 Νοεμβρίου 2022
Ιστοσελίδα:
https://2022.igfgreece.eu