Δημοσιευμένα στον τύπο

Μια σειρά από επιστημονικές μελέτες, δημοσιευμένες σε επιστημονικά περιοδικά παγκοσμίου κύρους όπως το American Economic Review και το Journal of Consumer Affairs, από την ειδική στα θέματα των κλάδων της προσωπικής χρηματοοικονομικής και του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού, Καθηγήτρια Annamaria Lusardi, είχαν ήδη επισημάνει το έντονο μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων.

Στις μελέτες αυτές, επισημαίνεται επίσης το γεγονός ότι καθώς οι γυναίκες συνήθως ζουν περισσότερο από τους άνδρες και αφιερώνουν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τη ζωή τους στη φροντίδα της οικογένειάς τους, οδηγούνται εντέλει σε δυσμενέστερη χρηματοοικονομική θέση από τους άνδρες.

Τα ευρήματα των προαναφερθέντων επιστημονικών μελετών αναφέρονταν στην προ της έλευσης της πανδημίας περίοδο. Όμως και η πανδημία αυτή καθ’ αυτή φάνηκε πως έπληξε ασύμμετρα τις γυναίκες, σύμφωνα με πληθώρα σχετικών ερευνών, όπως ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες: Pan American Health Organization (2022), Accenture (2021) και Wenham et al. (2020).

 5 Read more

Στο παρόν άρθρο αναδεικνύεται για ακόμα μια φορά η σημαντικότητα του Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού και ιδιαίτερα των εφήβων ηλικίας περίπου 15 χρονών, μέσω της ανάλυσης της Διεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών «PISA», ακρωνύμιο του Programme for International Student Assessment. Συγκεκριμένα, μία από τις σημαντικότερες έρευνες μεγάλης κλίμακας σε ανήλικο πληθυσμό (μαθητές), με θέμα τον «χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό» διενεργήθηκε από τον ΟΟΣΑ, ακρωνύμιο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, αρχικά το 2012 (OECD, 2014) ενώ επαναλήφθηκε το 2015 (OECD, 2017), το 2018 (OECD, 2020) και το 2021. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα της τελευταίας έρευνας του 2021 αναμένεται να δημοσιευτούν το 2023. Οι έρευνες αποτελούν μέρος του Προγράμματος του ΟΟΣΑ για τη Διεθνή Αξιολόγηση Μαθητών – Programme for International Student Assessment (PISA). Ωστόσο, πριν αναλυθούν τα διαθέσιμα αποτελέσματα των εν λόγω ερευνών, ακολουθεί μία ενδελεχής ανάλυση του προγράμματος PISA.

 5 Read more

Η κατανόηση εννοιών και η απόκτηση δεξιοτήτων σχετικά με την ορθή διαχείριση των χρημάτων, αποτελούν σημαντικά εφόδια για μια επιτυχημένη ζωή και θεωρούνται μία κρίσιμη αναπτυξιακή διάσταση των παιδιών μας, τα οποία βρίσκονται αντιμέτωπα με διαχρονικά συσσωρευμένα προβλήματα από τις προηγούμενες γενιές, σε ένα πολύπλοκο κόσμο με πολλές προκλήσεις και περιορισμένες ευκαιρίες.

Σύμφωνα με κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς, όπως χαρακτηριστικά αναφέρονται ο ΟΟΣΑ, η UNICEF και η World Bank, η χρηματοοικονομική εκπαίδευση πρέπει να ξεκινά όσο το δυνατόν νωρίτερα στη ζωή των πολιτών, δηλαδή από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Επίσης, στην άποψη αυτή έχουν καταλήξει και κορυφαίοι ψυχολόγοι σε ολόκληρο τον κόσμο, οι οποίοι συμφωνούν ότι τα παιδιά έχουν ήδη φτάσει στο απαραίτητο επίπεδο ωριμότητας για να κατανοήσουν την έννοια της αποταμίευσης, ακόμα και από την ηλικία των 4 ετών.

 6 Read more

Η πολυπλοκότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, η υπάρχουσα παγκόσμια και εγχώρια υπερχρέωση, οι συχνές χρηματοπιστωτικές κρίσεις, ο Ουκρανικός πόλεμος και, πρόσφατα, ο πληθωρισμός, δημιουργούν όλο και περισσότερα προβλήματα στις κοινωνίες σε ολόκληρο τον κόσμο, καθιστώντας την ίδια στιγμή τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό απαραίτητη δεξιότητα για όλους τους πολίτες για τον 21ο αιώνα, και ιδιαίτερα για την νέα γενιά.

Τι είναι όμως ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός; Ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός αποτελεί τον κυρίαρχο όρο ο οποίος καλύπτει τις διάφορες καθημερινές πτυχές της σωστής διαχείρισης των χρημάτων μας και για ολόκληρη την διάρκεια της ζωής μας.

 5 Read more

Στην προτελευταία θέση μεταξύ των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα. Η πρωτιά της Φινλανδίας και ο Παγκόσμιος Χάρτης Ευτυχίας. Γράφει ο Νικόλαος Δ. Φίλιππας.

Τελικά, τι είναι πιο σημαντικό για έναν πολίτη; Απλά ένας ψυχρός αριθμός, όπως είναι το κατά κεφαλήν προϊόν ή εισόδημα, με τα τόσα μειονεκτήματα, ή μια ολιστική προσέγγιση που περιλαμβάνει μια σειρά από παράγοντες, τόσο ποσοτικούς, όπως το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π., όσο και άλλους πιο ποιοτικούς, όπως είναι η κοινωνική στήριξη, το προσδόκιμο ζωής, η ελευθερία για τον καθορισμό των επιλογών στην προσωπική ζωή των πολιτών, η γενναιοδωρία και οι αντιλήψεις σχετικά με την διαφθορά;

 4 Read more

Γιατί θεωρείται και είναι ευάλωτη η Ελληνική Οικονομία;

Η Ελληνική Οικονομία των τελευταίων 40 ετών χαρακτηρίζεται από σοβαρό έλλειμμα ανταγωνιστικότητας, το οποίο απεικονίζεται στις εξαγωγές των αγαθών της χώρας μας και στο χρόνιο εμπορικό έλλειμμα. Παρά τις βελτιώσεις που έχουν επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια, μέσα σε ένα πραγματικά δύσκολο περιβάλλον, η χώρα μας παραμένει ευάλωτη στις διεθνείς αναταράξεις.

Το γεγονός αυτό πιστοποιείται από το υψηλό κόστος δανεισμού των δεκαετών ομολόγων το οποίο, παρά τις ευνοϊκές ρυθμίσεις που έχουν επιτευχθεί με τους εταίρους μας για το συνολικό χρέος της, βρίσκεται μια ανάσα από το προβληματικό 5%.

 7 Read more