Άρθρα δημοσιευμένα στον τύπο

Οι ταχύτατες εξελίξεις στην ιατρική και στην φαρμακευτική επιστήμη έχουν αυξήσει το προσδόκιμο ζωής από 42 χρόνια σε 84 έτη στις μέρες μας.

Τα ευχάριστα νέα για την ανθρωπότητα είναι το γεγονός ότι η «αιώνια νεότητα» είναι πλέον πολύ κοντά! Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank), όσα παιδιά έχουν γεννηθεί από το 2005 και μετά, προβλέπεται ότι θα ζήσουν κατά μέσο όρο 100 χρόνια. Επίσης σύμφωνα με τον  Ελληνοαμερικανό Επίτιμο Καθηγητή του Πανεπιστημίου ΜΙΤ Νichola Negreponte, έχει ήδη γεννηθεί το παιδί που θα ξεπεράσει τα 150 έτη ζωής.

 2 Read more
2ο Συνέδριο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν τα τελευταία χρόνια στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου, η πολυπλοκότητα της αρχιτεκτονικής τους αλλά και ο υπερβολικός δανεισμός, ανέδειξαν περισσότερο από ποτέ το γεγονός ότι στις αγορές όπως και στην ζωή «μπορούν να συμβούν τα πάντα».

 3 Read more

Το χρηματοοικονομικό άγχος (financial stress) έχει να κάνει με τα προβλήματα που προέρχονται από τη σωστή διαχείριση των χρημάτων μας και θα μπορούσε να ορισθεί σαν η δυσκολία που προέρχεται από τη δυνατότητα κάλυψης βασικών χρηματοοικονομικών μας υποχρεώσεων, λόγω έλλειψης των απαραίτητων χρημάτων.

 1 Read more

Η πρόσφατη κρίση πανδημίας θα αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμα της τόσο σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, αφού η επερχόμενη παγκόσμια ύφεση θα είναι έντονη και η ανεργία θα εκτιναχθεί σε πρωτόγνωρα επίπεδα.

 1 Read more

Η χρονική καθυστέρηση δημοσιοποίησης των μακροοικονομικών μεταβλητών των χωρών (ΑΕΠ, ανεργία, επενδύσεις κ.λπ.) δημιουργεί ένα σημαντικό κενό βραχυπρόθεσμης πληροφόρησης με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η διαδικασία λήψης αποφάσεων των συμμετεχόντων στις αγορές (επιχειρήσεις, θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές, αλλά και κράτη), οι οποίοι πρέπει να λαμβάνουν υπ’ όψιν τους τις ταχύτατες αλλαγές και εξελίξεις που συμβαίνουν στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου.

 1 Read more