Δημοσιευμένα στον τύπο

Οι καταθέσεις της περιόδου 2009-2022 και ορισμένες κρίσιμες επισημάνσεις

Μια από τις πιο σημαντικές μεταβλητές της οικονομίας μιας χώρας είναι το ύψος των καταθέσεων των ιδιωτών και των επιχειρήσεων στις εγχώριες εμπορικές τράπεζες σε σχέση με τις άλλες μακροοικονομικές της μεταβλητές.

Σύμφωνα με την διεθνή αρθρογραφία, το ύψος των καταθέσεων μιας χώρας επηρεάζεται από ένα σύνολο μακροοικονομικών, μικροοικονομικών, αλλά και συμπεριφορικών παραγόντων όπως: το ύψος των επιτοκίων, το μέγεθος του ΑΕΠ, ο πληθωρισμός, οι αποδόσεις των εναλλακτικών επενδύσεων, η φορολογική πολιτική, οι πολιτικές των Κεντρικών Τραπεζών, η κατάσταση του εγχώριου και παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος, η πολιτική και οικονομική κατάσταση της χώρας, η αξιοπιστία του εγχώριου τραπεζικού συστήματος και η αποτελεσματικότητα της εκάστοτε κυβερνητικής πολιτικής.

 6 Read more
Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός - Τα χαρακτηριστικά και τα οφέλη της αναβαλλόμενης ευχαρίστησης

Η αναβαλλόμενη ευχαρίστηση

Ο αυτοέλεγχος, η αυτοπειθαρχία και η διαχρονική συνέπεια αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων μας. Διαχρονικά, έχουν διαμορφωθεί ορισμένες καταναλωτικές και άλλες συνήθειες που προσφέρουν άμεση ευχαρίστηση μέσω των νευρώνων, εμποδίζοντας όμως την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων μας.

 6 Read more
Τα καλύτερα ελληνικά μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια της 10ετίας

Ποια χρύσωσαν τους επενδυτές και ποια πέρασαν κάτω από τη… βάση. Τα μαθήματα που πρέπει να αντλήσουν οι επενδυτές. Η σημασία του θεσμού για τα μικρά και μεσαία εισοδήματα. Γράφει ο Νικόλαος Δ. Φίλιππας.

Την τελευταία δεκαετία, ο Γενικός Δείκτης παρουσίασε μέτρια απόδοση, 32,6%. Όμως παρά τη μέτρια απόδοση του Γενικού Δείκτη, 10 Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια πέτυχαν εκπληκτικές αποδόσεις άνω του 100%, προσφέροντας εξαιρετικά κέρδη στους μεριδιούχους με μακροχρόνιο επενδυτικό ορίζοντα σε ένα περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων.

 6 Read more

Κερδίζω

Το εισόδημα για τους περισσότερους ανθρώπους καθορίζεται από τις απολαβές του επαγγέλματος με βάση την απόδοσή τους, την αγορά εργασίας και το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο διαφοροποιείται από χώρα σε χώρα.

Οι άνθρωποι μπορούν να αυξήσουν το εισόδημά τους, να ανέλθουν στην ιεραρχία μιας επιχείρησης και να διεκδικήσουν καλύτερες αμοιβές, διευρύνοντας τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Το εισόδημα μπορεί επίσης να προκύψει από μια επιχειρηματική δραστηριότητα ενός ατόμου.

 2 Read more
Ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός ως ασπίδα προστασίας των πολιτών σε περιόδους έντονων αναταράξεων

Συνέντευξη του Καθηγητή Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Προέδρου του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού Νικόλαου Δ. Φίλιππα στο περιοδικό ViSION

Κύριε Φίλιππα, έχετε επισημάνει επανειλημμένα ότι ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός αποτελεί βασική δεξιότητα των πολιτών για τον 21ο αιώνα. Ποιοι είναι συνοπτικά οι λόγοι που δικαιολογούν την άποψη σας αυτή;

Υπάρχουν μια σειρά από λόγους που συνηγορούν στο ότι ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός είναι απαραίτητη δεξιότητα για τον 21ο αιώνα για όλες τις ομάδες του πληθυσμού, αλλά ιδιαίτερα για τους νέους.

 2 Read more
Ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός και ο ρόλος του στην πανδημία

Από τα τέλη του 20ου αιώνα, η παγκόσμια κοινότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με συνεχείς χρηματοπιστωτικές και άλλες κρίσεις, οι οποίες επηρεάζουν τόσο την χρηματοοικονομική όσο και την προσωπική ευημερία των πολιτών.

Οι αλλεπάλληλες χρηματοπιστωτικές κρίσεις, η κλιματική αλλαγή, η υπερχρέωση, οι επιδημιολογικές κρίσεις και οι πρόσφατες πολεμικές συγκρούσεις, έχουν προκαλέσει την χειροτέρευση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και έχουν δημιουργήσει μια πρωτόγνωρη αβεβαιότητα για το μέλλον.

 14 Read more