Δημοσιευμένα στον τύπο

Η γνώση των ιστορικών αποδόσεων της χρηματιστηριακής αγοράς των Αθηνών είναι χρήσιμη σε μια σειρά από αποδέκτες, όπως μικροεπενδυτές, συμβούλους επενδύσεων, θεσμικούς επενδυτές εσωτερικού και εξωτερικού (διαχειριστές Α/Κ, ασφαλιστικών ταμείων κ.λπ.) αλλά και των μελών της επιστημονικής κοινότητας.

 2 Read more

Επενδύσεις σε μία ή σε πολλές χώρες; Μακροπρόθεσμες ή βραχυπρόθεσμες θέσεις; Από τι εξαρτώνται οι αποδόσεις του κεφαλαίου σας και τι επιπτώσεις έχουν οι… ακατανόητες τοποθετήσεις; Ο Καθηγητής κ. Νικόλαος Δ. Φίλιππας απαντά σε αυτά και σε άλλα ερωτήματα, σκιαγραφώντας το ιδανικό προφίλ μιας επιτυχημένης επενδυτικής στρατηγικής.

Η αναγκαιότητα διαφοροποίησης και αναπροσαρμογής των επενδύσεων διαχρονικά, η σημασία ελέγχου του κινδύνου αλλά και η στοχευμένη επενδυτική στρατηγική αποτελούν μερικές από τις 20 τακτικές – συμβουλές για επιτυχημένες μακροπρόθεσμες επενδύσεις.

 3 Read more

Το 2005, σε αντίθεση με το 2004, σχεδόν ολόκληρη η αγορά των μετοχικών Α/Κ εσωτερικού προσέφερε ικανοποιητικές αποδόσεις στους μεριδιούχους της, τονίζει ο Νικόλαος Δ. Φίλιππας, Καθηγητής Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως 28 Α/Κ ξεπέρασαν σε απόδοση τον Γενικό Δείκτη. Σε όρους συνδυασμένης απόδοσης, προσαρμοσμένης στον κίνδυνο, 42 Α/Κ ξεπέρασαν το Δείκτη. Αναλυτική παρουσίαση. Τα συμπεράσματα.

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η πλειοψηφία των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων εσωτερικού προσέφεραν ικανοποιητικές αποδόσεις στους μεριδιούχους τους, αναδεικνύοντας τον μακροπρόθεσμο χαρακτήρα τους.

 2 Read more

Η προβλεψιμότητα των αποδόσεων των μετοχικών τίτλων ή άλλων μορφών επενδύσεων έχει απασχολήσει εκτενώς τόσο την ακαδημαϊκή κοινότητα, όσο και τους επαγγελματίες της αγοράς. Στη χρηματοοικονομική επιστήμη υπάρχουν εναλλακτικές προσεγγίσεις στο θέμα αυτό.

 1 Read more

Οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που κυοφορούνται ή υλοποιούνται, ιδιαίτερα στον Δημόσιο τομέα φαίνεται να στηρίζονται θερμά από τις αγορές χρήματος και κεφαλαίου, διαπιστώνει ο κ. Νικόλαος Δ. Φίλιππας, Καθηγητής Χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Οι 3 αναδιανομές εισοδημάτων που ”υπέστη” η Ελλάδα. Τρεις επιπλέον καθοριστικοί παράγοντες. Η πορεία των κρατικών χαρτιών μετά τις εκλογές του 2004.

Η ελληνική κοινωνία έχει βιώσει τα τελευταία 25 χρόνια τρεις τουλάχιστον σοβαρές αναδιανομές του εισοδήματός της. Στη δεκαετία του ’80, οι τότε κυβερνήσεις προχώρησαν σε ανεξέλεγκτο δανεισμό δημιουργώντας πρόσκαιρη ευημερία στις τότε γενεές, εις βάρος όμως των αντίστοιχων μελλοντικών.

 2 Read more

Οι θεωρητικοί της χρηματοοικονομικής έχουν αναπτύξει σημαντικά υποδείγματα πρόβλεψης της χρεοκοπίας των εισηγμένων στις χρηματιστηριακές αγορές εταιρειών. Ίσως το σημαντικότερο από αυτά είναι το κριτήριο Ζ, το οποίο αναπτύχθηκε το 1968 από τον καθηγητή Edward I. Αltman.

Το συγκεκριμένο κριτήριο είναι ένας γραμμικός συνδυασμός πέντε επιμέρους δεικτών, με διαφορετικά ποσοστά συμμετοχής, τα οποία έχουν προσδιορισθεί εκ των προτέρων από τον καθηγητή Altman. Πιο συγκεκριμένα, οι επιμέρους δείκτες είναι οι εξής: κεφάλαιο κίνησης/σύνολο ενεργητικού (X1), παρακρατούμενα κέρδη/ σύνολο ενεργητικού (X2), κέρδη προ φόρων και τόκων/σύνολο ενεργητικού (X3), χρηματιστηριακή αξία μετοχών/σύνολο υποχρεώσεων (X4) και πωλήσεις/σύνολο ενεργητικού (Χ5).

 Like Read more