Σε σημαντικό ζήτημα διεθνώς έχει καταστεί το θέμα του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού το οποίο αποτελεί σήμερα ένα οξύ κοινωνικό πρόβλημα, καθώς οι περισσότεροι πολίτες φαίνεται να έχουν σχετική ή ακόμα και πλήρη άγνοια για βασικές χρηματοοικονομικές έννοιες και χρηματοοικονομικά προϊόντα. Read more

 Like
2ο Συνέδριο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Ο συνταξιοδοτικός αναλφαβητισμός (retirement income illiteracy), η αδυναμία δηλαδή προετοιμασίας και κατανόησης των οικονομικών, επενδυτικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και αναγκών που θα αντιμετωπίσει ένας πολίτης κατά την περίοδο της συνταξιοδότησής του, είναι ιδιαίτερης σπουδαιότητας τόσο για τη χρηματοοικονομική του ασφάλεια όσο και για τη χρηματοοικονομική του ευημερία, αφού η μετα-συνταξιοδοτική περίοδος σε όλες τις χώρες της Δύσης είναι πλέον ιδιαίτερα μεγάλη. Read more

 1
Πώς θα αντιμετωπίσετε το «χρηματοοικονομικό άγχος»

Η παγκόσμια υπερχρέωση των κρατών, η έκρηξη των δανείων και των πιστωτικών καρτών των νοικοκυριών και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές, οι αλλεπάλληλες χρηματοπιστωτικές κρίσεις, η χρηματοοικονομική άγνοια των πολιτών σε συνδυασμό με επενδυτικά σφάλματα αλλά και απρόβλεπτα γεγονότα που συνεχώς συμβαίνουν, έχουν οδηγήσει πολλές χώρες, εταιρίες, αλλά και πολίτες σε δύσκολη θέση και πολλούς από αυτούς σε απόγνωση. Read more

 2