Η χρηματοοικονομική εκπαίδευση γίνεται όλο και πιο επιτακτική όχι μόνο για τους παραδοσιακούς επενδυτές, αλλά και για την μέση οικογένεια αφού μέσα σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον προσπαθεί να ανταπεξέλθει στις δύσκολες υποχρεώσεις της.

 1 Read more
Ιωάννης Καντώρος INTERAMERICAN

Σύμφωνα με τον Warren Buffet, δεν έχει τόσο σημασία το τι κάνουμε για τα παιδιά μας, αλλά το τι τα διδάσκουμε να μπορούν να κάνουν τα ίδια για τον εαυτό τους, γεγονός το οποίο θα τα διαμορφώσει σε καλύτερους, πιο επιτυχημένους και πιο ευτυχισμένους ανθρώπους.

 1 Read more
Η πρόσφατη χρηματοοικονομική κρίση, αλλά ιδιαίτερα η πρωτοφανής σε διάρκεια παγκοσμίως δεκαετής εγχώρια κρίση ανέδειξε την αναγκαιότητα κατανόησης ενός πολύπλοκου χρηματοοικονομικού συστήματος, η άγνοια του οποίου μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτες βλάβες σε κράτη, επιχειρήσεις, και νοικοκυριά.

 Like Read more

Η ζήτηση κατάλληλων, ποιοτικών και προσιτών χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών, τα οποία θα καλύπτουν τις ανάγκες των πολιτών, αυξάνεται συνεχώς σε παγκόσμιο επίπεδο.

 Like Read more
2ο Συνέδριο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Οι διαχρονικές χρηματοπιστωτικές κρίσεις, αλλά ιδιαίτερα η μοναδική σε ένταση, διάρκεια και επιπτώσεις κρίση του 2007, ανέδειξαν την αναγκαιότητα κατανόησης ενός πολύπλοκου παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος, η άγνοια του οποίου μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτες ζημίες σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις και κράτη. Read more

 1