Η χρηματοοικονομική ένταξη (financial inclusion) αναδύεται πλέον ως ένα νέο πρότυπο ανάπτυξης μίας χώρας, αφού -υπό προϋποθέσεις- μπορεί να μειώσει  την φτώχεια και τις κοινωνικές ανισότητες και να συμβάλει καθοριστικά στην κοινωνική ενσωμάτωση των πιο ευάλωτων τμημάτων του πληθυσμού και ιδιαίτερα των μειονοτήτων.

 1 Read more
Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού - Επιστημονικοί Συνεργάτες - Γιώργος Μωράτης

Το πεδίο της Τεχνητής Νοημοσύνης διευρύνεται ταχύτατα. Πολυάριθμοι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι κάτι νέο, καθώς οι ερευνητές καταδύονταν στην ιδέα από τη δεκαετία του 1950. Αυτό που έχει αλλάξει είναι η υπολογιστική ισχύς που διαθέτουμε στις ημέρες μας.

 1 Read more
Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού - Επιστημονικοί Συνεργάτες

Η ύπαρξη των όρων «Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός» και «Χρηματοοικονομικός Εγγραματισμός» για την απόδοση του αγγλικού όρου «Financial Literacy», είναι πολύ καινούριες έννοιες, με πολύ λεπτά όρια διαφοροποίησης και, επομένως, πολλά κοινά σημεία, απόρροια της πολυπλοκότητας του φαινομένου.

 Like Read more
2ο Συνέδριο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Οι πολίτες είναι όλο και περισσότερο υπεύθυνοι για χρηματοοικονομικές αποφάσεις, όπως η επιλογή πακέτων συνταξιοδοτικών απολαβών, η κάλυψη του κόστους της υγειονομικής περίθαλψης και του κόστους της εκπαίδευσης, καθώς επίσης και για τον προσδιορισμό και τη διαχείριση ενδημικών κινδύνων που ενυπάρχουν στα πολύπλοκα χρηματοοικονομικά προϊόντα.

 Like Read more
Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού - Επιστημονικοί Συνεργάτες - Γιώργος Μωράτης

Τη δεκαετία του 1950, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές ξεκίνησαν να αποδεικνύουν μαθηματικά θεωρήματα και να ανταγωνίζονται τους ανθρώπους σε παιχνίδια, ενώ τη δεκαετία του 1960, ξεκίνησε η συζήτηση για προσομοίωση της λειτουργίας του ανθρώπινου εγκεφάλου σε ηλεκτρονικά κυκλώματα και λογισμικό καθώς και οι πρώτες εκτιμήσεις ότι η «τεχνητή νοημοσύνη» σύντομα θα μπορούσε να έχει ικανοποιητικές επιδόσεις σε διάφορους τομείς.

 1 Read more
Ινστιτούτο Οικονομικού Αλφαβητισμού - Επιστημονικό Συμβούλιο

Η τρέχουσα οικονομική κρίση έχει δημιουργήσει ενδιαφέρον για την καλύτερη κατανόηση της πιο υπεύθυνης και συνετής χρηματοοικονομικής συμπεριφοράς, τόσο σε ατομικό επίπεδο, π.χ. σε όρους αποταμίευσης και δανειοληψίας, όσο και σε εταιρικό και δημόσιο επίπεδο, π.χ. δημόσιες δαπάνες και διακρατικός δανεισμός.

 1 Read more