1. Τα Ψηφιακά Πορτοφόλια.

Οι σημαντικές εξελίξεις που έχουν λάβει χώρα στον τομέα των συναλλαγών και του εμπορίου, καθώς στις διαδικασίες πληρωμών έχουν δημιουργήσει υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας και ποιότητας.

 Like Read more

Σήμερα, το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας λόγω των πιεστικών προβλημάτων χρηματοδότησης και βιωσιμότητας χρήζει επειγόντως ριζικού εξορθολογισμού και μακροσκοπικών μεταρρυθμιστικών παρεμβάσεων.

 Like Read more

Η χρηματοοικονομική ένταξη (financial inclusion) αναδύεται πλέον ως ένα νέο πρότυπο ανάπτυξης μίας χώρας, αφού -υπό προϋποθέσεις- μπορεί να μειώσει  την φτώχεια και τις κοινωνικές ανισότητες και να συμβάλει καθοριστικά στην κοινωνική ενσωμάτωση των πιο ευάλωτων τμημάτων του πληθυσμού και ιδιαίτερα των μειονοτήτων.

 1 Read more
Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού - Επιστημονικοί Συνεργάτες - Γιώργος Μωράτης

Το πεδίο της Τεχνητής Νοημοσύνης διευρύνεται ταχύτατα. Πολυάριθμοι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι κάτι νέο, καθώς οι ερευνητές καταδύονταν στην ιδέα από τη δεκαετία του 1950. Αυτό που έχει αλλάξει είναι η υπολογιστική ισχύς που διαθέτουμε στις ημέρες μας.

 1 Read more
Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού - Επιστημονικοί Συνεργάτες

Η ύπαρξη των όρων «Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός» και «Χρηματοοικονομικός Εγγραματισμός» για την απόδοση του αγγλικού όρου «Financial Literacy», είναι πολύ καινούριες έννοιες, με πολύ λεπτά όρια διαφοροποίησης και, επομένως, πολλά κοινά σημεία, απόρροια της πολυπλοκότητας του φαινομένου.

 Like Read more