Η σημασία του κεφαλαίου έκτακτης ανάγκης

Ένας από τους ελάχιστους μελετητές των αγορών που προέβλεψε την κρίση του 2007 ήταν ο Λιβανέζος συγγραφέας , πρώην trader παραγώγων και Καθηγητής στο φημισμένο Πανεπιστήμιο του Stern της Νέας Υόρκης ,Nassim Nicholas Taleb.

 Like Read more