Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού - Επιστημονικοί Συνεργάτες

Η ύπαρξη των όρων «Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός» και «Χρηματοοικονομικός Εγγραματισμός» για την απόδοση του αγγλικού όρου «Financial Literacy», είναι πολύ καινούριες έννοιες, με πολύ λεπτά όρια διαφοροποίησης και, επομένως, πολλά κοινά σημεία, απόρροια της πολυπλοκότητας του φαινομένου.

 Like Read more
2ο Συνέδριο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Οι πολίτες είναι όλο και περισσότερο υπεύθυνοι για χρηματοοικονομικές αποφάσεις, όπως η επιλογή πακέτων συνταξιοδοτικών απολαβών, η κάλυψη του κόστους της υγειονομικής περίθαλψης και του κόστους της εκπαίδευσης, καθώς επίσης και για τον προσδιορισμό και τη διαχείριση ενδημικών κινδύνων που ενυπάρχουν στα πολύπλοκα χρηματοοικονομικά προϊόντα.

 Like Read more
Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού - Επιστημονικοί Συνεργάτες - Γιώργος Μωράτης

Τη δεκαετία του 1950, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές ξεκίνησαν να αποδεικνύουν μαθηματικά θεωρήματα και να ανταγωνίζονται τους ανθρώπους σε παιχνίδια, ενώ τη δεκαετία του 1960, ξεκίνησε η συζήτηση για προσομοίωση της λειτουργίας του ανθρώπινου εγκεφάλου σε ηλεκτρονικά κυκλώματα και λογισμικό καθώς και οι πρώτες εκτιμήσεις ότι η «τεχνητή νοημοσύνη» σύντομα θα μπορούσε να έχει ικανοποιητικές επιδόσεις σε διάφορους τομείς.

 1 Read more
Ινστιτούτο Οικονομικού Αλφαβητισμού - Επιστημονικό Συμβούλιο

Η τρέχουσα οικονομική κρίση έχει δημιουργήσει ενδιαφέρον για την καλύτερη κατανόηση της πιο υπεύθυνης και συνετής χρηματοοικονομικής συμπεριφοράς, τόσο σε ατομικό επίπεδο, π.χ. σε όρους αποταμίευσης και δανειοληψίας, όσο και σε εταιρικό και δημόσιο επίπεδο, π.χ. δημόσιες δαπάνες και διακρατικός δανεισμός.

 1 Read more
Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού - Επιστημονικό Συμβούλιο
Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού - Επιστημονικοί Συνεργάτες

Οι εναλλακτικοί ορισμοί του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού που παρουσιάζονται στην διεθνή βιβλιογραφία είναι αποτέλεσμα διαχρονικής ενασχόλησης ερευνητών, φορέων και οργανισμών και προσαρμογής τους στα συνεχώς μεταβαλλόμενα δεδομένα μίας πολύπλοκης χρηματοοικονομικής πραγματικότητας.

 3 Read more