Αριστείδης Σάμιτας, Καθηγητής Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Στάθης Πολύζος, Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής, ZayedUniversity

Ανέστης Φωτιάδης, Καθηγητής Τουρισμού, ZayedUniversity

 

Τόσο η χώρα μας όσο και η παγκόσμια οικονομία διανύουν μια πρωτόγνωρα δύσκολη περίοδο λόγω των συνεπειών του Covid-19, της ιδιαίτερα μεταδοτικής ασθένειας που έχει χτυπήσει σχεδόν όλο τον πλανήτη. Οι κυβερνήσεις παντού έχουν προβεί σε μια σειρά σκληρών μέτρων με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού SARS-CoV-2 και την προστασία της ζωής των πολιτών.

 Like Read more
Signal-herding in cryptocurrencies

Signal-herding in cryptocurrencies
Dionisis Philippas, Nikolaos Philippas, Panagiotis Tziogkidis & Hatem Rjiba

 

The paper examines the influence of informative signals derived from exogenous factors on herding intensity in the cryptocurrency market. We propose a novel approach whereby extracted signals are endogenized in investors’ decision-making. The signals may induce investors to converge towards (depart from) the market consensus, contributing to herding amplification (dampening).

 Like Read more
Financial literacy and financial well-being among generation-Z university students: Evidence from Greece

Financial literacy and financial well-being among generation-Z university students: Evidence from Greece
Nikolaos D. Philippas & Christos Avdoulas

 

Financial knowledge has become an essential skill because of the instability of global markets, asymmetric information in those markets, increasing complexity of financial products, and the rapidly increasing growth in financial technology (Fintech). This study aims to be the first among its kind to evaluate the relation between financial literacy, financial fragility, and financial well-being in parallel with identifying their determinants.

 Like Read more

Investors’ fear and herding in the stock market
Fotini Economou, Christis Hassapis & Nikolaos Philippas

 

In this article, we examine herding in three developed stock markets testing for the impact of investors’ ‘fear’ on herding estimations. To this end, we employ daily data of all listed stocks from USA, UK and Germany from January 2004 to July 2014.

 Like Read more
Ινστιτούτο Οικονομικού Αλφαβητισμού - Επιστημονικό Συμβούλιο

Αντιμέτωπο με μια διαφορετική αυτή την φορά κρίση – δημόσιας υγείας – το παγκοσμιοποιημένο χρηματοπιστωτικό σύστημα αποδεικνύει την πολυπλοκότητα  της αρχιτεκτονικής του, αλλά και την ίδια στιγμή το πόσο ευάλωτο παρέμεινε παρά την πρόσφατη εμπειρία του 2008!

 Like Read more