Αποδόσεις που ξεπέρασαν το 100% προσέφεραν στους επενδυτές τα καλύτερα μετοχικά αμοιβαία, έναντι σωρευτικής απόδοσης 38,2% για τον Γενικό Δείκτη. Οι νικητές και οι ηττημένοι της περιόδου 2017-2021. Γράφει ο Νικόλαος Δ. Φίλιππας.

Οι μηδενικές αποδόσεις που προσφέρουν οι τράπεζες στους καταθέτες τους σε συνδυασμό με τα υψηλά επίπεδα πληθωρισμού έχουν φέρει σε δύσκολη θέση τους καταθέτες, οι οποίοι χάνουν ένα πολύ σημαντικό ποσό ετησίως τόσο από τις καταθέσεις τους όσο και από τον μισθό ή τη σύνταξή τους.

 2 Read more

Μέσα στις προηγούμενες εβδομάδες και στα πλαίσια της διεξαγωγής του προγράμματος «1,2,3…Οικονομία» της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής για την χρηματοοικονομική ενδυνάμωση μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα παραμεθόρια νησιά του Αιγαίου, μαζί με τον Καθηγητή Νικόλαο Δ. Φίλιππα, ταξίδεψε σε Δημοτικά Σχολεία της Λέσβου και της Λήμνου και το «Πρόγραμμα @ξία», το οποίο αποτέλεσε αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

 1 Read more
«1,2,3…Οικονομία» - Πρόγραμμα Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού για παιδιά ηλικίας 9 - 12 ετών σε παραμεθόρια νησιά του Αιγαίου

Από τις 9 Μαΐου 2022, το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού ξεκίνησε ένα μοναδικό οδοιπορικό χρηματοοικονομικής γνώσης στα παραμεθόρια νησιά της χώρας μας, με την συνδρομή και την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιώτικης Πολιτικής.

Ένας από τους αρχικούς σκοπούς του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού ήταν η διάχυση της χρηματοοικονομικής γνώσης, κατά το δυνατόν, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και κυρίως στις παραμεθόριες περιοχές.

Αυτός ο σκοπός ξεκίνησε ήδη να υλοποιείται με την συνδρομή και την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιώτικης Πολιτικής, στο πλαίσιο των δράσεων της για την ενίσχυση την Κοινωνικής Συνοχής στο Νησιωτικό Χώρο, όπως έχουν τεθεί σε εφαρμογή από το έτος 2022.

 4 Read more
Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός - Μια απαραίτητη δεξιότητα των πολιτών για τον 21ο αιώνα

Δισεκατομμύρια πολίτες σε όλο τον κόσμο είναι ανέτοιμοι να διαχειριστούν τις ραγδαίες εξελίξεις ενός ασταθούς, πολύπλοκου και διαρκώς μεταβαλλόμενου χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος. Αναδεικνύεται λοιπόν η σημαντικότητα του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού, ο οποίος σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) είναι:

«Ο συνδυασμός συνειδητότητας, γνώσης, δεξιοτήτων, στάσεων και συμπεριφορών, στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για τη λήψη σωστών χρηματοοικονομικών αποφάσεων, με απώτερο στόχο την επίτευξη της ατομικής χρηματοοικονομικής ευημερίας» (OECD – Atkinson and Messy, 2012).

 4 Read more
Οι καταθέσεις της περιόδου 2009-2022 και ορισμένες κρίσιμες επισημάνσεις

Μια από τις πιο σημαντικές μεταβλητές της οικονομίας μιας χώρας είναι το ύψος των καταθέσεων των ιδιωτών και των επιχειρήσεων στις εγχώριες εμπορικές τράπεζες σε σχέση με τις άλλες μακροοικονομικές της μεταβλητές.

Σύμφωνα με την διεθνή αρθρογραφία, το ύψος των καταθέσεων μιας χώρας επηρεάζεται από ένα σύνολο μακροοικονομικών, μικροοικονομικών, αλλά και συμπεριφορικών παραγόντων όπως: το ύψος των επιτοκίων, το μέγεθος του ΑΕΠ, ο πληθωρισμός, οι αποδόσεις των εναλλακτικών επενδύσεων, η φορολογική πολιτική, οι πολιτικές των Κεντρικών Τραπεζών, η κατάσταση του εγχώριου και παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος, η πολιτική και οικονομική κατάσταση της χώρας, η αξιοπιστία του εγχώριου τραπεζικού συστήματος και η αποτελεσματικότητα της εκάστοτε κυβερνητικής πολιτικής.

 6 Read more
Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός - Τα χαρακτηριστικά και τα οφέλη της αναβαλλόμενης ευχαρίστησης

Η αναβαλλόμενη ευχαρίστηση

Ο αυτοέλεγχος, η αυτοπειθαρχία και η διαχρονική συνέπεια αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων μας. Διαχρονικά, έχουν διαμορφωθεί ορισμένες καταναλωτικές και άλλες συνήθειες που προσφέρουν άμεση ευχαρίστηση μέσω των νευρώνων, εμποδίζοντας όμως την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων μας.

 5 Read more