Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού - Επιστημονικό Συμβούλιο
Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού - Επιστημονικοί Συνεργάτες

Οι εναλλακτικοί ορισμοί του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού που παρουσιάζονται στην διεθνή βιβλιογραφία είναι αποτέλεσμα διαχρονικής ενασχόλησης ερευνητών, φορέων και οργανισμών και προσαρμογής τους στα συνεχώς μεταβαλλόμενα δεδομένα μίας πολύπλοκης χρηματοοικονομικής πραγματικότητας.

 3 Read more
Πρύτανης κ. Άγγελος Κότιος - Ο Ρόλος του Πανεπιστημίου στη Διάχυση της Χρηματοοικονομικής Γνώσης στην Κοινωνία

Ο ρόλος των Πανεπιστημίων έχει αλλάξει δραματικά σε παγκόσμια κλίμακα κατά την τελευταία εικοσαετία και στην αποστολή τους προστέθηκε, πέρα από την έρευνα και τη διδασκαλία, η διάσταση της τοπικής – σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο – οικονομικής ανάπτυξης μέσω κατάλληλων μηχανισμών και δράσεων.

 1 Read more

Η χρηματοοικονομική εκπαίδευση γίνεται όλο και πιο επιτακτική όχι μόνο για τους παραδοσιακούς επενδυτές, αλλά και για την μέση οικογένεια αφού μέσα σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον προσπαθεί να ανταπεξέλθει στις δύσκολες υποχρεώσεις της.

 1 Read more
Ιωάννης Καντώρος INTERAMERICAN

Σύμφωνα με τον Warren Buffet, δεν έχει τόσο σημασία το τι κάνουμε για τα παιδιά μας, αλλά το τι τα διδάσκουμε να μπορούν να κάνουν τα ίδια για τον εαυτό τους, γεγονός το οποίο θα τα διαμορφώσει σε καλύτερους, πιο επιτυχημένους και πιο ευτυχισμένους ανθρώπους.

 1 Read more